OBEC erbLÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice


Nohejbalový turnaj trojic 29.8.2015
Přerušení dodávky elektřiny 11.9.2015
Mapa lokalit přerušení dodávky elektřiny 11.9.2015
V sobotu 8.8.2015 jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Líšnice v okrese Šumperk
Naše ženy získaly putovní pohár starosty obce Líšnice
Vítězové pouťového turnaje v nohejbalu 25.7.2015 - Radek Píč, Václav Janoušek, Oldřich Prachař
Práce na OÚ 7.7.2015

14. 8. 2015
Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny v místě výměny sloupů elektrického vedení dne 11. září 2015 od 7:30 do 17:30 v lokalitě od trafostanice Hovádek Karel čp. 150 po most Hubálek David čp. 145, dále za mostem vlevo Daniel Josef čp. 88 a za mostem vpravo Kalous Jaroslav čp. 93. V těchto místech také očekávejte sníženou plynulost provozu po místních komunikacích. 

VÍCE INFORMACÍ

10. 8. 2015
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj připravuje projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku. Za účelem zjištění předběžného zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj dotazník, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Data získaná z dotazníku nám pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

VÍCE INFORMACÍ

ČLÁNEK O DOTACÍCH

Pardubický kraj - Krajský úřad

6. 8. 2015
Mobilní domy vyžadují "povolení" stavebního úřadu

Vzhledem k tomu, že se v poslední době se v katastrálních územích v působnosti stavebního úřadu Žamberk množí případy, kdy občané umísťují na svých pozemcích mobilní domy bez povolení stavebního úřadu. Bohužel prodejci mobilních domů informují své zákazníky nepřesně, že mobilní domy nepotřebují žádné povolení a pokud ano, tak že je snadné jej získat. Bohužel tomu tak není a následně dochází k nepříjemným situacím pro občany, kdy nezbývá stavebnímu úřadu než zahájit s občanem, který mobilní dům bez povolení umístí a užívá, řízení o nařízení odstranění stavby a řízení o přestupku proti stavebnímu zákonu. 

VÍCE INFORMACÍ

Iveta Dušková, Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

14. 7. 2015
Zákaz vstupu do lesů

Rada města Žamberka se na svém zasedání 13.7.2015 usnesla vydat nařízení, které dočasně zakazuje vstup do lesů na období od 14. července 2015 do 13. října 2015 pro katastrální území Šedivec, Nekoř, Pastviny, Studené a do 13. srpna 2015 pro katastrální území Klášterec nad Orlicí. Účelem tohoto nařízení je zajištění zdraví a bezpečnosti občanů při zpracování nahodilých těžeb po větrné vichřici ze dne 8. července 2015.

VÍCE INFORMACÍ

28. 4. 2015
Nová podoba internetových stránek

V současnosti probíhá plánovaná obnova internetových stránek obce Líšnice. Bohužel tato změna musí probíhat za běžného provozu, což sebou přináší určitá omezení - odkazy na stránkách nemusí správně fungovat, grafická podoba, či uspořádání stránek se může v čase měnit. Vše se budeme snažit uvést do konečné podoby v co nejkratším čase. Omlouváme se za komplikace a doufáme, že se vám nový kabát našich stránek bude líbit. 

Líšnice okr. Praha západ

http://www.obeclisnice.eu/

  Líšnice okr. Šumperk

Líšnice - Městys Sepekov

 Lišnice - okr. Most

Finanční úřad

Úřád práce

Policie České republiky

          Katastrální úřad           Ústí nad Orlicí

Nemocnice Ústí nad Orlicí

30. 8. Vladěna

Zítra: Pavlína

Návštěvnost stránek

119473