OBEC erbLÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice


Badminton v sokolovně

26. 4. 2016
Den s Lesy ČR na Boudě

LČR, s.p. Lesní správa Lanškroun ve spolupráci se Společností přátel československého opevnění pořádá DEN S LESY ČR NA BOUDĚ. Zveme všechny děti (malé i ty větší a velké) s nimi jejich rodiče, babičky i dědečky. Přijďte strávit příjemné odpoledne do lesů nad Těchonínem do okolí Tvrze Bouda v sobotu 7. května 2016 od 13 hod

VÍCE INFORMACÍ

Ing. Aleš Doubrava, Lesy české republiky, s.p. LS Lanškroun

24. 4. 2016
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Žamberku

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady? Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého? Chcete něco změnit? Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA odboru sociálních věcí a zdrav. Městského úřadu v Žamberku, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. 

VÍCE INFORMACÍ

Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ, Městský úřad Žamberk

17. 3. 2016
Opravy železniční trati v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí
 
Vážení občané, z důvodu opravy železniční trati v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí budou v období 30.03.-.26.06.2016 postupně na krátký čas uzavírány všechny železniční přejezdy na této trati a silniční doprava bude vedena objízdnými trasami po místních komunikacích a cyklostezce.
 
Při průjezdu cyklostezkou věnujte maximální pozornost dopravnímu značení a buďte opatrní na sebe a i své děti. Omlouváme se Vám za tato omezení o případné komplikace s nimi spojené.
 

Stanislava Koubová, PR a marketing, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
6. 3. 2016
Nabídka dovozu kuřic

Farmička Orlík z Kovářova se jako jediná v ČR zabývá odchovem a dovozem kuřic až na adresu odběratelů. Tento individuální přístup s „dovozem až do kurníku“ si získává velkou oblibu především u starší generace chovatelů, kterým by dělalo problém si pro kuřice kamkoli dojet. Řada dalších odběratelů naši nabídku vítá jako úsporu času a alternativu rizikového nákupu u překupnických velkodistributorů. Systém osobních dodávek s naší osobní zodpovědností za objednaný sortiment a kvalitu umožňuje i konzultaci o chovu. Protože dodáváme jen velmi kvalitní a zdravé kuřice, síť našich stálých odběratelů neustále roste po celé ČR.

VÍCE INFORMACÍ - LETÁK

Jan Zlatohlávek, Farmička Orlík,Kovářov

28. 1. 2016
Nábor Policie České republiky

Policie České republiky - Krajské ředitelství Pardubického kraje  - Územní odbor Ústí nad Orlicí hledá schopné mladé muže a ženy, kteří by chtěli pomoci se zajištěním bezpečnosti občanů České republiky. 

Místo služebního zařazení je v rámci Územního odboru Ústí nad Orlicí. V případě zájmu volejte 974 580 231, 601 313 888 - Lenka Kletečková

VÍCE INFORMACÍ

prap. Luboš Hrdina

18. 1. 2016
Zrušení smlouvy o dodávce energií je nyní jednodušší

1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela energetického zákona. Spotřebitelům přináší novou možnost, jak se vyvázat z nevýhodných smluv o dodávkách energií uzavřených prostřednictvím podomního prodeje nebo přes telefon či internet. Smlouvu lze vypovědět i po zahájení dodávek, a to bez sankce.

VÍCE INFORMACÍ

dTest

18. 1. 2016
Chtějte výhodnější energie

V České republice existuje příliš mnoho domácností, které platí za elektřinu a plyn více, než je nutné. Také obchodní podmínky dodavatelů energií nejsou vstřícné ke spotřebitelům. Proto jsme se v dTestu, největší spotřebitelské organizaci, rozhodli zorganizovat hromadnou změnu dodavatelů energií. Budeme se snažit získat nízké ceny a lepší podmínky pro všechny spotřebitele. Zapojte se také, registrace je zcela nezávazná a zdarma.

Jak to funguje?

  1. Přihlásit se můžete právě teď na www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz
  2. V aukci dodavatelů vyjednáme nejlepší možnou nabídku pro všechny spotřebitele.
  3. V březnu 2016 vám tuto nabídku zašleme a vy se rozhodnete, zda ji přijmete.
  4. O další náležitosti spojené se změnou dodavatele se postará nový dodavatel.

Připojte se také. Čím více nás bude, tím budeme mít silnější vyjednávací pozici vůči dodavatelům energií, a tím lepší podmínky dodávek elektřiny a plynu můžeme získat – pro všechny.

Martin Černý - ředitel dTestu

9. 1. 2016
Rozpis stomatologické pohotovosti na rok 2016

Stomatologické pohotovosti v roce 2016 v PDF.

Martina Stříteská, Oblastní stomatologická komora Litomyšl

28. 12. 2015
Kalendář svozu odpadů a informace o poplatcích v roce 2016
  • SJEDNOCENÁ VÝŠE POPLATKU ZA ODPADY 504,- Kč na poplatníka za rok
  • Poplatek ze psů se nemění

SPLATNOST POPLATKU JE DO 31.3.2016 (poplatek za odpady lze rozložit na 2 stejné platby splatné do 31.3.2016 a 31.8.2016)
Výši poplatku si předem ověřte na tel. čísle 465 612 353, nebo e-mailem na oulisnice.ucetni@orlicko.cz

 Úhradu poplatku můžete provést v hotovosti na pokladně OÚ Líšnice nebo bezhotovostní úhradou na účet obce Líšnice:
číslo účtu: 5424611/0100
variabilní symbol: číslo popisné

Kalendář svozu odpadů v PDF

Obecní úřad Líšnice

17. 12. 2015
Vyhlášení 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 17.12.2015 1. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Dopis hejtmana Pardubického kraje o vyhlášení 1. výzvy

1. výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace 

JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje

Líšnice okr. Praha západ

http://www.obeclisnice.eu/

  Líšnice okr. Šumperk

Líšnice - Městys Sepekov

 Lišnice - okr. Most

Finanční úřad

Úřád práce

Policie České republiky

          Katastrální úřad           Ústí nad Orlicí

Nemocnice Ústí nad Orlicí

3. 5. Alexej

Zítra: Květoslav

Aktuality

Důležitá oznámení

Návštěvnost stránek

133259