OBEC erbLÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice


Rozsvěcení vánočního stromku v pátek 27.11.2015 od 17 hodin
Divadelní představení komedie Sedm žen na krku v Sokolovně v Líšnici v sobotu 28.11.2015 od 18 hodin
Mikulášské rejdění v Sokolovně v Líšnici 5.12.2015 od 14 hodin
Badminton v sokolovně

24. 11. 2015
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

VÍCE INFORMACÍ

Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru správního a dopravy, Městský úřad Žamberk

11. 11. 2015
Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

V letech 2016 - 2018 může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit až 170 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací? Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatný informační seminář, který se mimo jiných míst uskuteční 10.12.2015 od 16 hodin v Letohradě v Domě kultury.

Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Krajský úřad Pardubického kraje 

9. 11. 2015
Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO. Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 je možné do 31. ledna 2016

VÍCE INFORMACÍ

Finanční správa

15. 10. 2015
Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení.

Jedná se o zcela zásadní nástroj, který Finanční správa využije v boji proti rozsáhlým daňovým (zejména karuselovým) podvodům na DPH. Předpokládá se, že po zavedení kontrolního hlášení dojde ke zvýšení daňových příjmů v řádech miliard korun ročně.

VÍCE INFORMACÍ

Ing. Miroslav Buryška, ředitel odboru ÚP, Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku

21. 9. 2015
Badminton v sokolovně

TJ Sokol Líšnice Vás zve si zahrát BADMINTON v sokolovně. Termíny lze dohodnout u Miroslavy Trejtnarové tel.: 606 443 323 nebo Michal Schreiber tel.: 737 332 852. Cena je 90 Kč/hod (členové TJ Sokol Líšnice 70 Kč/hod) za celý kurt.

Rakety i košíky je možné zapůjčit. Vstup pouze v sálové obuvi! Účastníci jsou povinni řídit se provozním řádem!

TJ SOKOL Líšnice

15. 9. 2015
Zdravá kuchyně Zelená vrána - Jíme jinak...

V naší obci od září funguje zdravá kuchyně. Provozovna se nachází v prostorách dříve nevyužívané kuchyně Líšnické a.s. Kulinářsky nadané majitelky Lenka Cviková a Kateřina Bartošová nabízí vedle vegetariánských menu téměř vše nač si vzpomenete, jako je například bezlepkové pečivo či svatební a vánoční cukroví. Nabídka je opravdu pestrá a vše je možné připravit bez lepku a cukru. 

Jídlo je nutné si předem objednat na mailové adrese vranazelena@seznam.cz nebo tel. číslech 723 145 237, 773 575 381. Výdej jídla je realizován bezplatným rozvozem od 10:30 do 12:30 hod dle rozvozového plánu.

Aktuální menu a informace o kuchyni naleznete na internetové stránce:

www.zelenavranajimejinak.cz

Zelená vrána - Jíme jinak...

11. 9. 2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU 

VÍCE INFORMACÍ

ČEZ Distribuce, a.s.

10. 8. 2015
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj připravuje projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku. Za účelem zjištění předběžného zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj dotazník, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Data získaná z dotazníku nám pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

VÍCE INFORMACÍ

ČLÁNEK O DOTACÍCH

Pardubický kraj - Krajský úřad

6. 8. 2015
Mobilní domy vyžadují "povolení" stavebního úřadu

Vzhledem k tomu, že se v poslední době se v katastrálních územích v působnosti stavebního úřadu Žamberk množí případy, kdy občané umísťují na svých pozemcích mobilní domy bez povolení stavebního úřadu. Bohužel prodejci mobilních domů informují své zákazníky nepřesně, že mobilní domy nepotřebují žádné povolení a pokud ano, tak že je snadné jej získat. Bohužel tomu tak není a následně dochází k nepříjemným situacím pro občany, kdy nezbývá stavebnímu úřadu než zahájit s občanem, který mobilní dům bez povolení umístí a užívá, řízení o nařízení odstranění stavby a řízení o přestupku proti stavebnímu zákonu. 

VÍCE INFORMACÍ

Iveta Dušková, Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

Líšnice okr. Praha západ

http://www.obeclisnice.eu/

  Líšnice okr. Šumperk

Líšnice - Městys Sepekov

 Lišnice - okr. Most

Finanční úřad

Úřád práce

Policie České republiky

          Katastrální úřad           Ústí nad Orlicí

Nemocnice Ústí nad Orlicí

26. 11. Artur

Zítra: Xenie

Návštěvnost stránek

124805