OBEC erbLÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice


Kácení máje 30.5.2015
Výzva k podání nabídky na provozování občerstvení "U Smrku"
Práce na OÚ
Práce na OÚ
Práce na OÚ

19. 5. 2015
Záměr prodeje kotle VARIMATIK

Obec Líšnice na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.5.2015 vyhlašuje záměr prodeje kotle VARIMATIK VM 25. Cenové nabídky v uzavřené obálce s nápisem "VARIMATIK" lze podávat do 15. hod. dne 3.6.2015

Více informací