OBEC erbLÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice


Vyšlo nové číslo Líšnického zpravodaje - PODZIM 2015
Varhanní koncert Františka Vaníčka 30.10.2015
Zdravá kuchyně Zelená vrána
Badminton v sokolovně

9. 10. 2015
Vyšlo nové číslo Líšnického zpravodaje - PODZIM 2015

Zpravodaj si můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu u paní Vaněčkové, u které si ho můžete také předplatit. Dále je k dostání v hostinci U Kristiána nebo u pana Dolečka, který zajišťuje roznášku pro předplatitele. 

Obecní úřad Líšnice

21. 9. 2015
Badminton v sokolovně

TJ Sokol Líšnice Vás zve si zahrát BADMINTON v sokolovně. Termíny lze dohodnout u Miroslavy Trejtnarové tel.: 606 443 323 nebo Michal Schreiber tel.: 737 332 852. Cena je 90 Kč/hod (členové TJ Sokol Líšnice 70 Kč/hod) za celý kurt.

Rakety i košíky je možné zapůjčit. Vstup pouze v sálové obuvi! Účastníci jsou povinni řídit se provozním řádem!

TJ SOKOL Líšnice

15. 9. 2015
Zdravá kuchyně Zelená vrána - Jíme jinak...

V naší obci od září funguje zdravá kuchyně. Provozovna se nachází v prostorách dříve nevyužívané kuchyně Líšnické a.s. Kulinářsky nadané majitelky Lenka Cviková a Kateřina Bartošová nabízí vedle vegetariánských menu téměř vše nač si vzpomenete, jako je například bezlepkové pečivo či svatební a vánoční cukroví. Nabídka je opravdu pestrá a vše je možné připravit bez lepku a cukru. 

Jídlo je nutné si předem objednat na mailové adrese vranazelena@seznam.cz nebo tel. číslech 723 145 237, 773 575 381. Výdej jídla je realizován bezplatným rozvozem od 10:30 do 12:30 hod dle rozvozového plánu.

Aktuální menu a informace o kuchyni naleznete na internetové stránce:

www.zelenavranajimejinak.cz

Zelená vrána - Jíme jinak...

11. 9. 2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU 

VÍCE INFORMACÍ

ČEZ Distribuce, a.s.

2. 9. 2015
Aktuální informace z MAS Orlicko, z.s.

MAS Orlicko zve všechny zájemce zajímající se o právní problematiku v neziskových organizacích na seminář "Postavení NNO v právních vztazích souvisejících s jejich činností". Semináře se konají 29. září 2015 v 16 hodin v Dlouhé Třebové a 13. října 2015 v 16 hodin v Červené Vodě

Jménem spolku MAS ORLICKO, z.s. bychom chtěli touto cestou poděkovat všem městům, městysům a obcím v naší územní působnosti, za projev podpory a kladného vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s hlavní činností našeho spolku.

VÍCE INFORMACÍ

Manažerka Ing. Ivana Vanická a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s

10. 8. 2015
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj připravuje projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku. Za účelem zjištění předběžného zájmu o kotlíkové dotace zveřejnil Pardubický kraj dotazník, o jehož vyplnění si Vás dovolujeme požádat. Data získaná z dotazníku nám pomohou nastavit podmínky dotačního programu. 

VÍCE INFORMACÍ

ČLÁNEK O DOTACÍCH

Pardubický kraj - Krajský úřad

6. 8. 2015
Mobilní domy vyžadují "povolení" stavebního úřadu

Vzhledem k tomu, že se v poslední době se v katastrálních územích v působnosti stavebního úřadu Žamberk množí případy, kdy občané umísťují na svých pozemcích mobilní domy bez povolení stavebního úřadu. Bohužel prodejci mobilních domů informují své zákazníky nepřesně, že mobilní domy nepotřebují žádné povolení a pokud ano, tak že je snadné jej získat. Bohužel tomu tak není a následně dochází k nepříjemným situacím pro občany, kdy nezbývá stavebnímu úřadu než zahájit s občanem, který mobilní dům bez povolení umístí a užívá, řízení o nařízení odstranění stavby a řízení o přestupku proti stavebnímu zákonu. 

VÍCE INFORMACÍ

Iveta Dušková, Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

14. 7. 2015
Zákaz vstupu do lesů

Rada města Žamberka se na svém zasedání 13.7.2015 usnesla vydat nařízení, které dočasně zakazuje vstup do lesů na období od 14. července 2015 do 13. října 2015 pro katastrální území Šedivec, Nekoř, Pastviny, Studené a do 13. srpna 2015 pro katastrální území Klášterec nad Orlicí. Účelem tohoto nařízení je zajištění zdraví a bezpečnosti občanů při zpracování nahodilých těžeb po větrné vichřici ze dne 8. července 2015.

VÍCE INFORMACÍ

28. 4. 2015
Nová podoba internetových stránek

V současnosti probíhá plánovaná obnova internetových stránek obce Líšnice. Bohužel tato změna musí probíhat za běžného provozu, což sebou přináší určitá omezení - odkazy na stránkách nemusí správně fungovat, grafická podoba, či uspořádání stránek se může v čase měnit. Vše se budeme snažit uvést do konečné podoby v co nejkratším čase. Omlouváme se za komplikace a doufáme, že se vám nový kabát našich stránek bude líbit. 

Líšnice okr. Praha západ

http://www.obeclisnice.eu/

  Líšnice okr. Šumperk

Líšnice - Městys Sepekov

 Lišnice - okr. Most

Finanční úřad

Úřád práce

Policie České republiky

          Katastrální úřad           Ústí nad Orlicí

Nemocnice Ústí nad Orlicí

9. 10. Štefan, Sára

Zítra: Mariana

Návštěvnost stránek

122520