OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Tolik slova kronikáře Františka Langra z úvodu kroniky obce Líšnice 


 

10. 11. 2019
Očkování psů proti vzteklině 20.11.2019

OBECNÍ ÚŘAD V LÍŠNICI oznamuje majitelům psů, že OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

proběhne ve středu 20. listopadu 2019 

od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu a

od 16:45 do 17:00 hodin v Zakopance u pily.

PSA BUDE MOŽNÉ NECHAT NA MÍSTĚ OČIPOVAT!

Od 1.1.2020 je očkování proti vzteklině platné pouze pokud má pes čip, nebo je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Vezměte si s sebou očkovací průkaz psa a peníze za vakcínu/čip!

Obecní úřad v Líšnici

4. 11. 2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 21.11.2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky 

plánovaná odstávka č. 110060679137

  
Dne Od Do
21.11.2019 7:30 9:30
 
Líšnice - Dubina
20, 21, 26, 114, 138, 208, 212, 218, 220, 223, 227, 275, 276, 277, 286, 289, 290, 291, 292, 295, parc. č. 1308parc. č. 1313/3parc. č. 3213/3parc. č. 3213/15č. 3213/14č. 3213/16č. 3213/5
 
plánovaná odstávka č. 110060679103
 
Dne Od Do
21.11.2019 10:00 12:00
 
Líšnice - Od sokolovny k bývalé mlékárně, Obec
5, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 62, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 101, 102, 105, 110, 117, 125,
126, 128, 130, 132, 173, 182, 183, 196, 204, 206, 215, 237, 239, 244, 245, 249, 251, 252, 261, 262, 264, parc. č. 1110/4parc. č. 1113/5č. 76Rč. S
 
plánovaná odstávka č. 110060679108
 
Dne Od Do
21.11.2019 12:30 14:30
 
Líšnice - Střed obce, Olšina
22, 23, 25, 26, 55, 85, 86, 87, 112, 122, 149, 152, 167, 176, 180, 191, 198, 203, 214, 226, 246, 248, 250, 
256, 258, 260, 263, 265, 266, 267, 268, 307, parc. č. 2014

Bližší informace naleznete na odkazu HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PRO-ZAKAZNIKY/ODSTAVKY.HTML, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

1. 11. 2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.11.2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky 

plánovaná odstávka č. 110060679110

Dne Od Do
20.11.2019  7:30  9:30
 
Líšnice
11, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 104, 107, 124, 140, 147, 
151, 156, 159, 168, 184, 190, 192, 195, 219, 221, 228, 257, 259, 285, parc. č. 365/2parc. č. 496parc. č. 804/2parc. č. 3999č. 118Rč. 12Rč. 166Rč. 221Uč. 37Uč. U63
 
plánovaná odstávka č. 110060679129
 
Dne Od Do
20.11.2019 10:00 12:00
 
Líšnice
4, 19, 49, 53, 54, 56, 57, 144, 174, 234, 280, 282, parc. č. 582/2č. 13Rč. 50Rč. 5Rč. E20E14
 
plánovaná odstávka č. 110060679100
 
Dne Od Do
20.11.2019 12:30 14:30
 
Líšnice - Státní silnice
103111171205211254278

Bližší informace naleznete na odkazu HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PRO-ZAKAZNIKY/ODSTAVKY.HTML, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

30. 10. 2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 19.11.2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky 

plánovaná odstávka č. 110060679132

Dne Od Do
19.11.2019  7:30  9:30
 
Líšnice - Dolní konec, U Líšnice
3, 161, 207, 210, 513, 515, 518, 776, č. 512parc. č. 3610/5č. 513U
 
plánovaná odstávka č. 110060679136
 
Dne Od Do
19.11.2019 10:00 12:00
 
Líšnice - Dolní konec
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52, 97, 98, 99, 100, 106, 115, 116, 129, 134, 135, 136, 143, 157, 160, 270, 
271, 272, 273, 283, 293, parc. č. 373/1, parc. č. 3059/2, č. 139R, č. 6U
 
plánovaná odstávka č. 110060679140
 
Dne Od Do
19.11.2019 12:30 14:30
 
Líšnice - Dolní konec,  Státní silnice
13, 15, 16, 17, 18, 19, 34, 51, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 121, 126, 131, 137, 141, 142, 145, 146, 
150, 162, 163, 165, 170, 175, 197, 199, 225, 269, 274, 279, 287, 288, parc. č. 47/1, parc. č. 1415, parc. č. 1416/1, parc. č. 1447, parc. č. 2068/6, parc. č. 4049, č. 108R, č. 123R, č. 8R, č. 9R, E14

Bližší informace naleznete na odkazu HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PRO-ZAKAZNIKY/ODSTAVKY.HTML, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.

25. 10. 2019
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 14.11.2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky - plánovaná odstávka č. 110060676693

Dne Od Do
14.11.2019 7:30 15:30
 
Líšnice - Polsko
2, 229, 233, 235, 241, 243

Bližší informace naleznete na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.