OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášení konkursního řízení ředitele/ředitelky Základní školy LíšniceVyvěšeno: 4. 4. 2018
Sejmuto: 15. 5. 2018

Rada obce Líšnice, podle § 102 odst. 2 písni, b) ve spojení s § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

Předpokládaný nástup na pracovní místo (jmenování do funkce): od 1. srpna 2018

Vlastnoručně podepsanou přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději dne 14.května
2018 do 15:00 hod. na adresu: Obec Líšnice, Líšnice 226, 56184 Líšnice.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 4. 2018 21:29