OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnostVyvěšeno: 27. 9. 2018
Sejmuto: 12. 10. 2018

Obecní úřad Líšnce, evidence obyvatel, oznamuje adresátovi:

Petr Junk, nar. 5.3.1980, trvale bytem Líšnice čp. 156, že má možnost převzít si písemnost: Čj. 2018/069.2/KEM ze dne 27.9.2018 a to v sídle Obecního úřadu v Líšnici čp. 226 v kanceláři OÚ, v úřední dny pondělí, středa od 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 17:00. 

Adresát se vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl. Vzhledem k tomu, 6e Obecnímu úřadu v Líšnici není znám jiný pobyt nebo sídlo účastníka řízení doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 9. 2018 9:02