OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Inzerát - prodej nemovit. majetku k. ú. ŽamberkVyvěšeno: 25. 10. 2018
Sejmuto: 11. 11. 2018

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HUO/008/2018 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:

Pozemky:

  • parcelní číslo 1153/1 druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 292 m2,
  • parcelní číslo 1154, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, výměra 660 m2,
  • parcelní číslo 4013, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 19 m2,

zapsané na LV č. 60000 pro katastrální území Žamberk a obec Žamberk, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, včetně všech součástí a příslušenství, zejména

  • stavby č. p. 130, rod. dům, která je součástí pozemku p. č. 1153/1, včetně dřevníků, venkovních úprav a trvalých porostů,
  • stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku p. č. 4013.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 10. 2018 20:00