OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Výzva k podání nabídky na provozování sezónního občerstvení U SmrkuVyvěšeno: 19. 3. 2019
Sejmuto: 8. 4. 2019

Obec Líšnice vyhlašuje záměr pronájmu prostorů zařízení sezónního občerstvení „U Smrku“ e.č. 7 (st.p. 521 k.ú. Líšnice) sportovního areálu v Líšnici.

VÝZVA

k podání nabídky na provozování sezónního občerstvení a činnosti spojených

I. Předmět výzvy

Předmětem výzvy je  podání nabídky na provozování sezónního občerstvení v prostorách zařízení „U Smrku“  e.č. 7 (st.p. 521 k.ú. Líšnice) sportovního areálu v Líšnici.

II. Podmínky pronájmu 

 1. Oprávnění k provozování činnosti
 2. Zajištění provozu minimálně od 1.6.2019 do 30.9.2019
 3. Platba nájemného předem na nadcházející měsíc.
 4. Minimální měsíční zálohy na elektřinu 2000,- Kč, vodné 600,- Kč, vývoz popelnic 200,- Kč
 5. Zajištění provozu sportovního zařízení: kurtů, prolézaček a houpaček, tenisového stolu
 6. Vedení a koordinace objednávek kurtů
 7. Zajištění pořádku na přístupových plochách a plochách spojených s provozem občerstvení
 8. Zajištění provozu sociálního zařízení a vývozu jímky
 9. Dodržení sortimentu nabídnutého občerstvení po celou dobu pronájmu
 10. Provádění běžných provozních oprav na pronajatém zařízení

 III.Obsah nabídky 

 1. Krycí list nabídky (příloha výzvy) 
 2. Oprávnění k provozování činnosti - kopie

IV. Podání nabídky

Nabídka musí být doručena na Obecní úřad Líšnice nejpozději 8.4.2019 do 16:00 hod. v obálce označené „Pronájem zařízení U Smrku“

 V Líšnici 19.3.2019

                                                                                                                 Ing. Pavel Štefek, starosta

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 19. 3. 2019 18:05