OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - LangrVyvěšeno: 11. 9. 2019
Sejmuto: 27. 9. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

 

V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ oznamuje Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad, že písemnost „Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení“ ve věci záměru „novostavba haly“ na stavební parc. č. 319 a pozemku parc. č. 128/1 v kat. území Líšnice, určená k doručení do vlastních rukou účastníku řízení Františkovi Langrovi, bytem Líšnice, dále jen „adresát“, jemuž se v řízení prokazatelně nedaří doručovat (osoba neznámého pobytu), je uložena na Městském úřadu Žamberk, v kanceláři stavebního úřadu, č. dveří 209, Masarykovo náměstí 166, 564 01
Žamberk, kde si ji může adresát převzít.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Bc. Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 9. 2019 15:56