OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

OZV obce Líšnice č. 01/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcíVyvěšeno: 13. 9. 2019
Sejmuto: 2. 1. 2020

Zastupitelstvo obce Líšnice se na svém zasedání dne 12. 9.2019  usnesením  č. ZO-08/2019/9/12-4 usneslo  vydat  na základě  ustanovení § 11 odst. 3  písm. b) zákona  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani     z nemovitých  věcí") a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000  Sb., o obcích  (obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Článek 1

Zdanitelné stavby a jednotky

U zdanitelných staveb  a jednotek  uvedených  v §  11 odst.  1  písm.  b) zákona o dani z nemovitých  věcí  se stanovuje koeficient,  kterým  se  násobí  základní  sazba  daně,  případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši  1,5.

Článek 2

Ustanovení o zrušení

Nabytím účinnosti  této vyhlášky  se zrušuje  Obecně závazná  vyhláška  Obecního zastupitelstva obce Líšnice  č. 6, o úpravě koeficientu sazby daně z nemovitostí, ze dne 26.8.1994.

Článek 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 9. 2019 9:19