OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Odpadové hospodářství

Poplatek za likvidaci odpadů

Poplatek za likvidaci odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku v roce 2019 pro fyzickou osobu je 504 Kč

Splatnost poplatků je do 29.3.2019 (poplatek za odpady lze rozložit na 2 stejné platby splatné do 29.3.2019 a 30.8.2019).

PŘEDEPSANOU VÝŠI POPLATKU SI PŘEDEM OVĚŘTE NA tel.č. 465 612 353 nebo e-mailem na oulisnice.ucetni@orlicko.cz

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Líšnice nebo bankovním převodem na následující účet obce Líšnice:

číslo účtu: 5424611/0100

variabilní symbol: číslo popisné

Po zaplacení poplatku za likvidaci odpadu obdržíte novou samolepku na popelnici. PŘED TÍM NEŽ JI NA POPELNICI UMÍSTÍTE, ODSTRAŇTE PROSÍM VŠECHNY STARÉ SAMOLEPKY! Pokud tak neučiníte, může se stát, že popelnice nebude vyvežena! Poplatek je splatný do 29.3.2019. Do této doby je platná známka na rok 2018.

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA HŘBITOVĚ

V době svozu BIO odpadů (březen - listopad) je každý, kdo odkládá na hřbitově odpad vzniklý z užívání hrobových míst, povinen vytřídit BIO odpad a uložit ho zvlášť do HNĚDÝCH popelnic. Kdo takto nečiní, zvyšuje tím množství netříděného odpadu ze hřbitova, což v samotném důsledku může ovlivnit zvýšení nájemného za hrobová místa. 

DĚKUJEME, ŽE SE CHOVÁTE ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ. 

KALENDÁŘ LIKVIDACE ODPADŮ

Odpadový kalendář 2019

KALENDÁŘ PRO STAŽENÍ V PDF

CO KAM PATŘÍ