OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Odpadové hospodářství

Poplatek za likvidaci odpadů

Poplatek za likvidaci odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku v roce 2018 pro fyzickou osobu je 504 Kč

Splatnost poplatků je do 31.3.2018 (poplatek za odpady lze rozložit na 2 stejné platby splatné do 31.3.2018 a 31.8.2018).

PŘEDEPSANOU VÝŠI POPLATKU SI PŘEDEM OVĚŘTE NA tel.č. 465 612 353 nebo e-mailem na oulisnice.ucetni@orlicko.cz

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Líšnice nebo bankovním převodem na následující účet obce Líšnice:

číslo účtu: 5424611/0100

variabilní symbol: číslo popisné

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA HŘBITOVĚ

V době svozu BIO odpadů (březen - listopad) je každý, kdo odkládá na hřbitově odpad vzniklý z užívání hrobových míst, povinen vytřídit BIO odpad a uložit ho zvlášť do HNĚDÝCH popelnic. Kdo takto nečiní, zvyšuje tím množství netříděného odpadu ze hřbitova, což v samotném důsledku může ovlivnit zvýšení nájemného za hrobová místa. 

DĚKUJEME, ŽE SE CHOVÁTE ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ. 

KALENDÁŘ LIKVIDACE ODPADŮ

Odpadový kalendář 2018

KALENDÁŘ PRO STAŽENÍ V PDF

CO KAM PATŘÍ