OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky obce Líšnice

Název vyhlášky

Účinnost od

OZV č. 1/2006 o závazných částech územního plánu Obce Líšnice

3.1.2007

OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

1.1.2011

OZV č. 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2012

OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2012

OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2012

OZV č. 1/2012 kterou se mění OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.3.2012

OZV č. 2/2012 kterou se mění OZV č. 1/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity

23.3.2012

OZV č. 3/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšnice

1.1.2009

Příloha OZV č. 3/2012 - Skutečné náklady obce Líšnice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2014

29.1.2015

OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016

Jednací řád Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce 

  • Rok 2019

 

Usnesení Rady obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: