OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Hospodaření obce 

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočtová opatření

rok 2017 Rozpočtové opatření ze dne 24.3.2017
Rozpočtové opatření ze dne 30.8.2017
Rozpočtové opatření ze dne 20.12.2017

Závěrečný účet

rok 2017 Návrh Závěrečného účtu Obce Líšnice za rok 2017
Příloha k účetní závěrce Obce Líšnice k 31.12.2017
Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty Obce Líšnice k 31.12.2017
Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Líšnice k 31.12.2017
Příloha k účetní závěrce společnosti Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o. k 31.12.2017
Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty společnosti Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o. k 31.12.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený pro Obec Líšnici k 31.12.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Líšnice za rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu

období let 2017 - 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Líšnice
Střednědobý výhled rozpočtu obce Líšnice

 

Rozpočet obce můžete také sledovat na informačním portále MONITOR, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány. Portál provozuje Ministerstvo financí České republiky.