OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

JARNÍ JEZDECKÉ HRY v maskáchDatum konání:
25.5.2019

babiccin statek.pngJARNÍ JEZDECKÉ HRY v maskách
Rozpis:

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel: JK při o.p.s Šťastný domov Líšnice
1.2. Datum konání: 26.5.2019
1.3. Místo konání: Líšnice 205
1.4. Kolbiště: Pískové 40x60 m
1.5 Opracoviště: Jezdecká hala 18x25 m, možnost opracování a krokování na trávě.

2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže: startující, který přijede v libovolném převleku (masce) bude automaticky zařažen do soutěže o nejlepší masku a bude zvýhodněn odečtením části času při jednotlivých soutěžích.

2.2.1. Soutěž č.1 Jízda zručnosti s vodičem, 6 – 8 úkolů
Pouze pro dvojice s vodičem
Startovné: 100,- Kč

2.2.2. Soutěž č.2 Jízda zručnosti bez vodiče, 6 – 8 úkolů
Pouze pro dvojice bez vodiče
Startovné: 100,- Kč

2.2.3. Soutěž č.3 Parkur křížkový 50 cm, 8 – 10 překážek do 50 cm
Startovné: 150,- Kč

2.2.4. Soutěž č.4 Parkur 80 cm
8 – 10 překážek do 80 cm
Startovné: 150,- Kč

Ceny:na 1. - 3. místě věcné ceny, floty pro všechny účastníky.
3. Časový rozvrh:
Zahájení soutěže č. 1 bude v 10:30 hod. následně proběhnou další soutěže.

4. Všeobecné údaje: Jmenovité přihlášky zasílejte na e-mail: N.Belakova@seznam.cz do 24.5.2019
Parkurové soutěže otevřeny i pro dospělé.

5. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu koní na rok 2019, platné očkování a laboratorní vyšetření na AIE.

6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí přihlašovatel. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
Za JK při o.p.s Šťastný domov Líšnice Vás zve Ing. Nikola Kaplanová

logo_stdomov.jpg