OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Důležitá oznámení


Oznámení a upozornění občanům.

Roušky pro Líšnici

Šití roušek stále pokračuje. Od čtvrtka jsme jich rozdali cca 300.

Pokud by někdo v Líšnici ještě žádnou roušku neměl, kontaktujte mě na tel. 736 767 730 a domluvíme se na předání.

Pokud se nám jich podaří zajistit dostatek, dostane v příštím týdnu každý člen domácnosti. Moc děkuji všem, kteří se do šití zapojili nebo darovali materiál a pokud by se ještě někdo zapojit chtěl, zavolejte. Velmi děkuji i těm, kteří si roušky dokázali vyrobit sami a poskytli je svým rodinám či sousedům. Dostalo se tak na více občanů. 

Pavel Štefek, starostaJakým informacím věřit

Zaručené informace má teď skoro každý. Není jednoduché rozeznat jaká informace je pravdivá a která není. Situace se vyvíjí každou hodinou. Informace, které se nešíří prostřednictvím autorit, úřadů, či jiných důvěryhodných institucí bychom za stávající situace vůbec neměli dávat pozornost.

Na četné dotazy ještě doplním, že nevím o žádném nakaženém v Líšnici!

Dodržujte prosím všechna opatření, především ta hygienická - noste roušku, myjte si často ruce, dodržujte minimální kontakt s ostatními lidmi a pokud to nevyžaduje závažnost situace zůstaňte doma.

Pavel Štefek, starosta obceProvoz sběrného dvora v Líšnici je do odvolání PŘERUŠEN!

Provoz sběrného dvora v Líšnici je do odvolání PŘERUŠEN!

V sobotu BUDE ZAVŘENO!

Odvoz odpadu prosím odložte na pozdější dobu. Svoz směsného odpadu a BIO odpadu probíhá beze změny podle svozového kalendáře. Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude muset být pravděpodobně také odložen! Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace.

Pavel Štefek, starostaZákaz pohybu na veřejnosti bez roušky

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu č. 03/2020

Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu č. 03/2020

Počínaje dnešním dnem, tedy středou 18. března 2020 od 18 hodin JE NAŘÍZEN PRO CELÉ ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST !!! (roušky/ústenky, respirátory/filtrační polomasky, šátky, šály a obdobné tkaniny) do:
a) prostředků veřejné dopravy (autobus, vlak, trolejbus, a jiné),
b) provozoven, kde je provoz povolen podle příslušných nařízení vlády (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékáren, výdejen zdravotnických prostředků, prodejen tiskovin a tabáků, prodejen krmiva pro zvířata),
c) zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, čekárny a ambulance praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, stomatalogů, dalších ambulantních specialistů, apod.),
d) sociálních zařízení (ústavy sociální péče, pobytová zařízení všeho druhu, apod.),
e) škol a školských zařízení,
f) pošt.

Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášeno a platí do odvolání, nejdéle však do ukončení Nouzového stavu.

V případě nesplnění povinností tímto uložených lze dle ustanovení § 34 Krizového zákona  udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Martin Netolický, hejtman Pardubického krajeDoporučení pro seniory

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. 

Pro osamělé seniory a spoluobčany v rizikových skupinách jsme schopni dočasně zajistit zajišťování základních potřeb jako je běžný nákup potravin či vyzvednutí léků. Nabídka platí pro seniory, kteří nemají dostupnou rodinu, jež by se o ně mohla postarat. V takovém případě můžete kontaktovat telefonicky starostu na tel. 736 767 730 v době od 7:30 do 14:00 hod. 

Pavel Štefek, starostaProdloužení platnosti známky na popelnici

Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. vzhledem k přijatým krizovým opatřením prodloužila platnost známky na černou popelnici označené rokem 2019 do 31.5.2020.  

Úhradu poplatků za odpady, psy a předplatné zpravodaje proveďte prosím bankovní převodem na účet obce číslo 5424611/0100, variabilní symbol: vaše číslo popisné. (Splatnost poplatku je 31.3.2020). Výši poplatku si můžete ověřit telefonicky na 465 612 353 u paní Vaněčkové. 

Novou známku na rok 2020 si na obecním úřadě vyzvednete až po zrušení mimořádných krizových opatření, případně Vám bude před koncem platnosti známky z roku 2019 doručena do poštovní schránky  - za předpokladu uhrazeného poplatku. 

EKOLA dále informuje, že s okamžitou platností přistoupila k zastavení příjmu jakéhokoli odpadu v jakémkoli množství od nepodnikajících fyzických osob po dobu karanténních opatření. 

Pavel Štefek, starosta obceOmezení provozu Obecního úřadu v Líšnici

Vážení spoluobčané,
z důvodu aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijatých krizových opatření Vás žádám, abyste od pondělí 16.3.2020 osobně nenavštěvovali Obecní úřad v Líšnici. Pokud se bude jednat o neodkladnou záležitost vyžadující osobní návštěvu kontaktujte předem telefonicky starostu na tel. 736 767 730 nebo pracovnici OÚ na 465 612 353.

Pro řešení vašich záležitostí prosím upřednostněte e-mail (oulisnice@orlicko.cz) nebo telefonickou domluvu na výše uvedených telefonních číslech.

Pro úhradu místních poplatků za odpady, psy a předplatné zpravodaje využijte bankovní převod na účet obce číslo 5424611/0100, variabilní symbol: číslo popisné. 

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 217 provedl Městský úřad obce s rozšířenou působností Žamberk tyto změny:

  • Provozní doba pondělí 08.00 – 11.00 hod., středa 13.00 – 16.00 hod. V ostatní hodiny bude úřad uzavřen!
  • Vyřizovány budou jen nezbytné agendy a žádosti, které nestrpí odkladu.
  • Omezen bude přímý kontakt úředníka s klientem, je potřebné upřednostnit telefonický nebo E-mail kontakt, příjem dokumentů a žádostí přednostně zasílat na e.podatelna@zamberk.eu , popř. osobně přes podatelnu úřadu v daných úředních hodinách
  • Při návštěvě úřadu je vhodné používat ochr. roušku, nebo podobný ekvivalent. Omezit platbu hotovými penězi na pokladně. Dodržovat vzdálenosti mezi osobami 2 m.

Situace se velmi dynamicky vyvíjí, a proto sledujte důvěryhodná média. Můžete využít i tuto internetovou stránku ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Děkuji Vám za pochopení. 

Pavel Štefek, starosta obceInformace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Žádost o ošetřovné potvrdí škola, nikoliv prakticky lékař pro děti a dorost jako je to běžné při ošetřování nemocného dítěte. Jde nyní o plošné omezení poskytování vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách. Dětské lékaře v této záležitosti nekontaktujte.

Více informací najdete na internetových stránkách ČSSZ, na kterých je možné stáhnout i formulář žádosti. Letní trasa svozu směsného komunálního odpadu

Datum konání: 9. 3. 2020

Od pondělí 9.3.2020 můžete umísťovat černé popelnice (směsný odpad) na letní stanoviště - popelářský vůz EKOLY pojede po letní trase. 

Obecní úřad Líšnice