OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Odpadové hospodářství

Systém shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšnice je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 2/2019.

Od 1.1.2020 patří mezi tříděné složky komunálního odpadu JEDLÉ OLEJE A TUKY, které je možné odevzdat v uzavřeném plastovém obalu označeným názvem obce (např. v PET lahvi, na které bude lihovou fixou napsáno „LÍŠNICE“) ve sběrném dvoře nebo v den svozu směsného komunálního odpadu ponecháním na popelnici.

Likvidace jedlých olejů a tuků

 

 

SBĚRNÝ DVŮR je od 6.5.2020 do 21.10.2020 otevřen i ve středu od 17 do 18 hodin. 

 

Leták MŽP_nakladani_s_odpady_koronavirus_31.3.20_1.jpg

Poplatek za likvidaci odpadů

Poplatek za likvidaci odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jednotná sazba poplatku v roce 2020 pro fyzickou osobu je 504 Kč

Splatnost poplatků je do 31.3.2020 (poplatek za odpady lze rozložit na 2 stejné platby splatné do 31.3.2020 a 31.8.2020).

PŘEDEPSANOU VÝŠI POPLATKU SI PŘEDEM OVĚŘTE NA tel.č. 465 612 353 nebo e-mailem na oulisnice.ucetni@orlicko.cz

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Líšnice nebo bankovním převodem na následující účet obce Líšnice:

číslo účtu: 5424611/0100

variabilní symbol: číslo popisné

Po zaplacení poplatku za likvidaci odpadu obdržíte novou samolepku na popelnici. PŘED TÍM NEŽ JI NA POPELNICI UMÍSTÍTE, ODSTRAŇTE PROSÍM VŠECHNY STARÉ SAMOLEPKY! Pokud tak neučiníte, může se stát, že popelnice nebude vyvežena! Poplatek je splatný do 31.3.2020. Do této doby je platná známka na rok 2019.

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA HŘBITOVĚ

Na hřbitově byly zrušeny BIO popelnice (hnědé kontejnery), které nebyly řádně využívány pouze pro biologicky rozložitelný odpad. Odpad ukládejte do umístěných kontejnerů černé i hnědé barvy, které jsou označeny jako nádoby pro směsný komunální odpad. Sklo vhazujte do zvonové nádoby. 

KALENDÁŘ LIKVIDACE ODPADŮ KE STAŽENÍ

Odpadový kalendář 2020

CO KAM PATŘÍ