Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 41508/2019-MZE-16212 - Lesní zákon

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 41508/2019-MZE-16212 - Lesní zákonVyvěšeno: 3. 9. 2019
Sejmuto: 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující 

opatření obecné povahy,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.

Přílohy:


Zpět na přehled