Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Lesy ČR - Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Líšnice

Lesy ČR - Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. LíšniceVyvěšeno: 19. 10. 2021
Sejmuto: 22. 11. 2021

Lesy České republiky, s.p. vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v katastrálním území Líšnice. 

Specifikace nemovité věci:

  • pozemek parc. č. 3583 o výměře 101 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, tak jak je popsána ve znaleckém posudku č. 4725/006/2020 včetně Dodatku č. 1, vypracovaném znalcem Ing. Liborem Hemelíkem. Výše uvedená nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 505, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí pro katastrální území a obec Líšnice (dále též „předmětná nemovitá věc“).

Minimální kupní cena:

  • 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
    Jistota (kauce): 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

Uzávěrka přijetí nabídek je v pondělí 22. 11. 2021 do 14:00 hodin.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 19. 10. 2021 9:19