Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Líšnice

Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu LíšniceVyvěšeno: 30. 11. 2021
Sejmuto: 17. 1. 2022

Městský úřad Žamberk příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), k pořizování územně plánovací dokumentace (dále pořizovatel) v souladu s ustanovením § 55a a 55b stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o Změně č. 1 územního plánu Líšnice.

Veřejné projednání se bude konat dne 10.01.2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ObÚ Líšnice.

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Líšnice (doporučujeme využít úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00) a dále na Městském úřadu v Žamberku, v kanceláři odboru stavebního úřadu a územního plánování (budova
radnice, Masarykovo nám. čp.166, I. patro, č. dv. 207 - doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin a čtvrtek 8:00 - 11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č. tel. 465 670 333)

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“, sekce „Projednávání územních plánů“) a www.obeclisnice.cz.

od 30. 11. 2021 do 17. 01. 2022
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání (tj. do 17.01.2022) může každý uplatnit své připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání (tj. do 17.01.2022) mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 11. 2021 18:05