Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Dražební vyhláška o prodeji nemovitosti č.p. 8 Líšnice

Dražební vyhláška o prodeji nemovitosti č.p. 8 LíšniceVyvěšeno: 24. 6. 2022
Sejmuto: 11. 7. 2022

Nařizuje se dražební jednání, které se uskuteční elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz. Elektronická dražba bude zahájena dne 26.07.2022 v 09:30:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). Elektronická dražba bude ukončena nejdříve dne 26.07.2022 v 10:30:00 hod. Dražba se však se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li však v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění posledního podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování průběhu elektronické dražby je veřejně přístupné, a to rovněž na adrese www.okdrazby.cz. Pro získání bližších informací lze kontaktovat Exekutorský úřad Trutnov na telefonním čísle 499841570.

Přílohy:


Zpět na přehled