Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Líšnice ČSÚ 685097 (pozemek p.č. 3733)

Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Líšnice ČSÚ 685097 (pozemek p.č. 3733)Vyvěšeno: 25. 1. 2023
Sejmuto: 11. 2. 2023

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Líšnice.

Přílohy:


Zpět na přehled