OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání územního plánu Líšnice 4.11.2019Vyvěšeno: 17. 9. 2019
Sejmuto: 12. 11. 2019

Městský úřad Žamberk oznamuje v souladu s ustanovením § 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

zahájení řízení o územním plánu Líšnice.

Veřejné projednání se bude konat dne

04.11.2019 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti ObÚ Líšnice.

Návrh Územního plánu Líšnice je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Líšnice (doporučujeme využít úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00) a na Městském úřadu v Žamberku, v kanceláři odboru regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. čp. 166, I. patro, č. dv. 207 - doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin a čtvrtek 8:00-11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č. tel. 465 670 333).

Návrh Územního plánu Líšnice je vystaven na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz „Úřední deska“, sekce „Projednávání územních plánů“) a www.obeclisnice.cz

od 18.09.2019 do 11.11.2019                                                            

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

                                                                                       

Martin Mimra

vedoucí oddělení ÚP

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 09. 2019 22:36