OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - LangrováVyvěšeno: 30. 9. 2019
Sejmuto: 15. 10. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

V souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“ oznamuje Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad, že písemnost „Seznámení s podklady pro vydání společného povolení“ ve věci záměru „novostavba haly“ na stavební parc. č. 319 a pozemku parc. č. 128/1 v kat. území Líšnice, určená k doručení do vlastních rukou účastníku řízení Marii Langrové, bytem Líšnice 162, dále jen „adresát“, jemuž se v řízení prokazatelně nedaří doručovat, je uložena na Městském úřadu Žamberk, v kanceláři stavebního úřadu, č. dveří 209, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, kde si ji může adresát převzít.

Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu.

Bc. Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 09. 2019 13:56