OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Záměr prodeje pozemků - okolo bytového domu č.p. 176Vyvěšeno: 27. 9. 2019
Sejmuto: 16. 10. 2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Líšnice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů záměr prodeje pozemku:

  • pozemky parc. č. 1232/12, 1232/13, 1232/14, 1232/15, 1232/16, 1232/17, 1232/18, 1232/19 a 1232/20 , jedná se o části oddělené od pozemků parc. č. 1232/2 a 3260, dle GP č. 654-1062/2012 ze dne 28.11.2012 zapsané na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí

Pozemky se nachází v katastrálním území Líšnice 685097, ve středu obce okolo bytového domu č.p. 176.

K tomuto záměru je možno se vyjádřit a podat své nabídky na Obecní úřad v Líšnici do 13:00 hodin dne 16.10.2019.

Tento záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem obce Líšnice dne 12.9.2019, usnesením ZO-08/2019/9/12-5.

Bližší informace podá starosta obce.

Ing. Pavel Štefek

starosta obce

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 10. 2019 16:18