OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Veřejné zasedání Zastupitelstva obceVyvěšeno: 8. 10. 2019
Sejmuto: 16. 10. 2019

Starosta obce

s v o l á v á

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Z A S T U P I T E L S T V A    O B C E

na středu  16. října  2019   v 19.00  hodin

do zasedací síně Obecního úřadu v Líšnici

 Program:          

  1. Prodej části pozemků parc.č. 1232/2 a 3260 v k.ú. Líšnice (pozemky kolem bytového domu č.p. 176).
  2. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Líšnice.
  3.  Využití č.p. 25 (bývalý hostinec).
  4.  Záležitosti rozpočtu.
  5.  Různé, diskuse, závěr.

Připomínky a návrhy k uvedeným bodům programu je možné podat předem na OÚ.

Ing. Štefek Pavel, starosta

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 10. 2019 16:18