OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

OZV obce Líšnice č. 2/2019Vyvěšeno: 13. 12. 2019
Sejmuto: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Líšnice č. 2/2019,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšnice

Zastupitelstvo obce Líšnice se na svém zasedání dne 12. prosince 2019 usnesením č. ZO-11/2019/12/12-3 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 12. 2019 16:33