OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Změna pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020Vyvěšeno: 1. 4. 2020
Sejmuto: 16. 4. 2020

Pravidla rozpočtového provizoria Obce Líšnice na rok 2020

Do doby schválení rozpočtu na rok 2020 budou od 1.1.2020 hrazeny výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření obce a organizací obcí zřízených.

Mezi výdaje za tímto účelem vynakládanými patří zejména:

  • výdaje na základě plnění smluvních vztahů z předchozího období
  • povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů
  • výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
  • výdaje na odvracení vzniku škody na majetku obce
  • výdaje na chod příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okr. Ústí nad Orlicí, IČ:71006281
  • výdaje na opravy a údržbu majetku
  • výdaje spojené s řešením krizových stavů

Příjmy budou tvořeny zejména daňovými a nedaňovými příjmy, dotacemi atd.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Obec Líšnice bude podle pravidel rozpočtového provizoria hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020, které proběhne bez zbytečného odkladu po skončení krizových opatření vlády ČR omezujících konání zasedání zastupitelstev obcí.

Schváleno usnesením ZO-14/2020/03/31-3 a ZO-14/2020/03/31-4 dne 31.3.2020

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 04. 2020 13:50