OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Seznam neznámých vlastníků nemovitostí v k.ú. Líšnice k 1.2.2020Vyvěšeno: 25. 2. 2020
Sejmuto: 25. 2. 2021

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou aktualizovanou k 1. 2. 2020 ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší obce. Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany:
http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude pravidelně pololetně aktualizován.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 04. 2020 9:24