OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu I/11

Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu I/11Vyvěšeno: 31. 3. 2021
Sejmuto: 19. 4. 2021

Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy


Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po souhlasu Městského úřadu Králíky, odboru výstavby a technické správy, se sídlem Velké Náměstí 5, 56169 Králíky, ze dne 18. 03. 2021, po souhlasu Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy, se sídlem Nádražní 833, 56401 Žamberk, ze dne 15. 3. 2021 a dále po stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát č. j. KRPE-15472-1/ČJ-2021-170906 ze dne 5. 3. 2021 na základě žádosti společnosti MADOS MT, s. r. o., se sídlem Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, podané dne 15. 3. 2021

Stanovuje
Přechodnou úpravu provozu


na silnici I. třídy č. 11 Červená voda – Červenovodské sedlo. Přechodná úprava je stanoveno pro stavební práce při rekonstrukci 4 silničních propustků, za úplné uzavírky silnice I. třídy č. 11. Dále jsou značeny objízdné trasy.

Značení úplné uzavírky 10. 4. 2021 – 11. 4. 2021, 17. 4. 2021 – 18. 4. 2021:
Úplná uzavírka silnice I. třídy č. 11 bude realizována v km 125 – 131 mezi Červenovodským sedlem a Obcí Červená Voda. Délka uzavřeného úseku bude zhruba 6 km. Úplná uzavírka bude začínat na Odbočce ke Kramářově chatě na Červenovodském sedle na silnici I. třídy č. 11 a končit v Obci Červená voda. Budou zde probíhat stavební práce při opravách propustků 11-056P, 11-057P, 11-057Pa, 11-058.

Značení pracovních míst 9. 4. 2021 - 26. 5. 2021:
V době provádění stavebních prací mimo úplnou uzavírku silnice I. třídy č. 11 Červená voda – Červenovodské sedlo, bude v místě jednotlivých propustků umístěno schéma C/4 pracovní místo Mimo obec, dle platných TP 66.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 03. 2021 17:15