Horní menu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na rok 2021

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na rok 2021Vyvěšeno: 23. 4. 2021
Sejmuto: 28. 5. 2021

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 26. dubna 2021 do dne 26. května 2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz)

ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam č.j.: 685539/21/2800-11460-602966,

jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátýden po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Ing. Lenka Nožičková
ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 04. 2021 11:25