Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Vyhlášení záměru podstatné změny prvku nájemní smlouvy

Vyhlášení záměru podstatné změny prvku nájemní smlouvyVyvěšeno: 6. 9. 2021
Sejmuto: 22. 9. 2021

Obec Líšnice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r změnit nájemní smlouvu č. 414/2009 uzavřenou dne 19. října 2009 na pronájem zemědělských pozemků specifikovaných v příloze č. 1 tohoto záměru. Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Líšnice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke zvýšení nájemného za užívání 1m2 pozemku na 8% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků, dle Vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků č. 298/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů za jeden rok trvání nájmu.

 

Dále nesmí nájemce bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele pronajaté pozemky pronajmout k užívání třetí osobě s výjimkou užívání pozemků parc. č. 3896 a 3928 v k.ú Líšnice. Tyto pozemky již užívá a nadále bude užívat Pionýr, z.s. - 121.pionýrská skupina BOR, IČO: 45248966, sídlem Jižní IV/10, 141 00 Praha 4 (dále Spolek). Nájemce se tímto zavazuje umožnit Spolku užívání pozemků uvedených v tomto odstavci pro letní tábor, popř. jiné akce pro děti.

 

K tomuto záměru se lze písemně vyjádřit do 22.9.2021 16:00 hod. na adresu Obecní úřad Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice nebo předáním písemnosti na podatelně Obecního úřadu v Líšnici.

 

Tento záměr byl schválen Radou obce Líšnice dne 2. září 2021, usnesením č. 3.

 

Ing. Pavel Štefek, starosta obce

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 8. 09. 2021 16:09