Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozuVyvěšeno: 15. 6. 2023
Sejmuto: 30. 6. 2023

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podal AST - skialpsnami.cz z.s., IČO 14371855, Špitálka 1366, 564 01 Žamberk ze dne 14.06.2023 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j.: KRPE-48877-3/ČJ-2023-171106 ze dne 01.06.2023
s t a n o v u j e
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici: silnice č. II/312, k.ú. Líšnice
v místě: Líšnice
z důvodu: konání sportovní akce triatlonový závod „TRIKANEC - 2. ročník“

Přechodná úprava spočívá ve vyčlenění 1,5 m širokého jízdního pruhu pro cyklisty vedoucím po levé straně silnice 11/312 odděleného od běžného provozu kužely. Rychlost na silnici 11/312 bude snížena na 30 km/h (ve směru od sil. 1/11 bude snižována rychlost postupně DZ B 20 a na 70, 50 a 30 km/h, u č.p. 136 bude DZ B 20a (nejvyšší povolená rychlost 30 km/h) opakována, ve směru od Líšnice DZ B 20a (nejvyšší povolená rychlost 30 km/h)bude opakována bezprostředně za dopravní značkou IZ 4b - (Konec obce Líšnice). Na začátku zúžené silnice 11/312 budou umístěny dopravní značky A6b - (zúžená  vozovka z jedná strany).

Přílohy:


Zpět na přehled