Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Výzva k podání nabídky na provozování sezonního občerstvení U Smrku

Výzva k podání nabídky na provozování sezonního občerstvení U SmrkuVyvěšeno: 25. 3. 2024
Sejmuto: 22. 4. 2024

Obec Líšnice vyhlašuje za základě usnesení Zastupitelstva obce č. ZO-14/2024/03/20-16 ze dne 20.3.2024  záměr pronájmu prostorů zařízení sezónního občerstvení „U Smrku“ e. č. 7 (st. p. 521 k. ú. Líšnice) sportovního areálu v Líšnici.

VÝZVA

k podání nabídky na provozování sezónního občerstvení a činnosti spojených

 

Název zadavatele: Obec Líšnice

IČ zadavatele: 00279170

Sídlo zadavatele: Líšnice 226, 561 84 Líšnice

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Štefek, starosta

Telefon:  736 767 730

E-mail: oulisnice@orlicko.cz

 

 • Předmět výzvy

Předmětem výzvy je podání nabídky na provozování sezónního občerstvení v prostorách zařízení „U Smrku“ e. č. 7 (st. p. 521 k. ú. Líšnice) sportovního areálu v Líšnici.

 • Podmínky pronájmu
 1. Oprávnění k provozování činnosti.
 2. Zajištění provozu od května do září 2024 (min. 4. dny v týdnu).
 3. Platba nájemného předem na nadcházející měsíc.
 4. Platba měsíční zálohy na elektřinu 2000,- Kč, vodné 600,- Kč – po ukončení pronájmu proběhne vyúčtování.
 5. Prodej min. jednoho druhu točeného piva Holba.
 6. Zajištění provozu sportovního zařízení během otevírací doby občerstvení: kurtů, prolézaček a houpaček, tenisového stolu.
 7. Zajištění pořádku na přístupových plochách a plochách spojených s provozem občerstvení.
 8. Zajištění provozu sociálního zařízení a vývozu jímky.
 9. Provádění běžných provozních oprav na pronajatém zařízení.
 • Obsah nabídky 
 1. Krycí list nabídky (příloha výzvy) – formulář je možné stáhnout z elektronické úřední desky (www.obeclisnice.cz).
 2. Oprávnění k provozování činnosti – kopie.
 • Podání nabídky

 Nabídka musí být doručena na Obecní úřad Líšnice nejpozději 22.4.2024 do 17:00 hod. v obálce označené „Pronájem zařízení U Smrku“.

 

V Líšnici 25.3.2024

Přílohy:


Zpět na přehled