Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Záznam o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Záznam o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůVyvěšeno: 10. 6. 2024
Sejmuto: 27. 6. 2024

ZÁZNAM

o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) tento záznam o poskytnuté informaci:

Datum podání:  27.5.2024

Žadatel: XXX

Žadatel požádal o poskytnutí:

  1. usnesení rady obce přijatá na zasedáních v období od roku 2014 do října 2022 spolu se zápisy z těchto zasedání ve smyslu § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
  1. usnesení zastupitelstva obce přijatá na zasedáních v období od roku 2014 do října 2024 spolu se zápisy z těchto zasedání ve smyslu § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
  1. usnesení zastupitelstva obce přijaté na zasedání 22.5.2024 spolu se zápisem z tohoto zasedání ve smyslu § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podkladů pro pořizování změny územního plánu č.2, neboť při tomto rozhodování měl být znám alespoň jejich rámcový obsah, pokud došlo ke schválení kupní smlouvy na pozemek parcely č. 2009/4, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 45 m2, potažmo, zda již došlo také k uskutečnění předmětného záměru a pokud ano, žádám zároveň o poskytnutí smlouvy týkající se předmětného záměru spolu se všemi přílohami.

Způsob vyřízení:

Žadateli byla požadovaná informace zaslána e-mailem dne 10.6.2024.

Žádost vyřizoval: Ing. Pavel Štefek

Přílohy:


Zpět na přehled