Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Záměr směny pozemků

Záměr směny pozemkůVyvěšeno: 10. 6. 2024
Sejmuto: 26. 6. 2024

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKŮ

Obec Líšnice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směny části pozemku parc. č. 164/8, TTP a pozemku parc. č. 164/4, TTP o výměře 36 m2, které vlastní Obec Líšnice IČO 00279170 a jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví 10001 za část pozemku parc. č. 164/2, TTP, který je ve vlastnictví Ing. Jany Dvořákové Krkavcové a je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví 19.

Směna proběhne podle GP č. 846-14/2024.

Z pozemku parc. č. 164/8, TTP je oddělena nově vznikající parcela č. 164/9, TTP o výměře 102 m2 a nově vznikající parcela 164/10, TTP o výměře 10 m2. Z pozemku parc. č. 164/2, TTP je oddělena nově vznikající parcela č. 164/11, TTP o výměře 144 m2.

Pozemek parc. č. 164/9 a parc. č. 164/4 bude převeden do vlastnictví Ing. Jany Dvořákové Krkavcové, pozemek parc. č. 164/11 a parc. č. 164/10 bude převeden do vlastnictví Obce Líšnice.

Ke směně dochází z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů – umístění sjezdu do vodního toku.

Pozemky se nachází v katastrálním území Líšnice 685097.

K tomuto záměru je možno se vyjádřit na Obecní úřad v Líšnici do 15:00 hodin dne 26.6.2024.

Tento záměr směny pozemků byl schválen Zastupitelstvem obce Líšnice dne 21.2.2024, usnesením č. ZO-13/2024/02/21-5.

Bližší informace podá starosta obce. 

Ing. Pavel Štefek, starosta obce

Přílohy:


Zpět na přehled