OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického krajeVyvěšeno: 7. 2. 2018
Sejmuto: 9. 3. 2018

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako orgán příslušný k pořízení zásad územního rozvoje dle § 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje v souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona projednání 

Návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), jehož součástí jsou pokyny pro zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, je vystaven od 1.2.2018 do 5.3.2018 k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje, oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Návrh zprávy o uplatňování ZÚR pk je vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese www.pardubickykraj.cz v sekci: Krajský úřad > Odbor rozvoje > /zemní plánování > Zpráva o uplatňování ZÚRpk.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 2. 2018 18:46