Vyhledávání

O naší obci

Obec Líšnice leží v podhůří Orlických hor, podél toku řeky Divoké Orlice, asi 3 km východně od města Žamberk. Dominantou obce je kostel sv. Rodiny z roku 1869, jehož štíhlá věž je viditelná ze širokého okolí. Pozornost si také zaslouží drobné sakrální stavby roztroušené po vesnici a původní cihlová hasičská zbrojnice z roku 1913, kolem které vede cyklotrasa na přehradu Pastviny. Široké využití nabízí sportovní areál „U Smrku“ a sokolovna, kde se každoročně koná množství kulturních akcí.

Vedle vyhlášených plesů je to např. i turistický pochod Líšnický puchýř, který se koná v dubnu. Ke kulturnímu a společenskému životu významně přispívají místní spolky a organizace. Nejstarší je sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1887, který každý rok 5. července pořádá soutěž v netradičním požárním útoku O putovní pohár starosty obce Líšnice. TJ Sokol působí v obci od roku 1920. Aktivní je také spolek myslivců a zahrádkářů. Na Babiččině statku můžete strávit den ve společnosti koní a zvířat chovaných na venkově. Alternativní půda Mezi Trámy v Zakopance je místem výstav, tanečních vystoupení i divadel.

Virtuální prohlídka

Důležitá oznámení

3. 12. 2021 Kniha Líšnice včera a dnes
A je to tady! Přímo z tiskárny k nám dorazily knihy LÍŠNICE včera a dnes. 
Na 96 stranách můžete porovnat, jak naše vesnička vypadala v dobách, které pamatuje už málo kdo, a jak vypadá teď.
 
Volně k prodeji bude kniha od pondělí 6.12.2021 na OBECNÍM ÚŘADĚ V LÍŠNICI
za cenu 250 Kč.
Můžete ji třeba darovat někomu pod stromeček. Doufám, že se Vám bude kniha líbit.
 
Kniha Líšnice včera a dnes
starosta
2. 12. 2021 Kam patří odpad
Proč jsme takový?
To, že se lesy v minulosti stávaly skládkami jsem nikdy nechápal a o to víc to nechápu v roce 2021. Dotyčný si dal tolik práce, aby vcelku velkou a těžkou televizi zavezl do lesa, daleko od cesty, aby nebyla kolemjdoucím na první pohled vidět.
 
Co se starou pneumatikou? Do nebo na popelnice na komunální odpad opravdu nepatří. A když už jí tam dáte a divíte se, že ji popeláři neodvezli, ale nechali ji tam, kde byla - vyřešíte to jejím hozením na něčí zahradu nebo ponecháním na veřejném prostranství. To myslíte vážně?
 
Trochu, vlastně ne trochu, ale HODNĚ se nad sebou zamyslete. Zpětný odběr jak elektrospotřebičů tak i pneumatik je zdarma na místech k tomu určených.
 
Chtěl bych věřit tomu, že tyto zmíněné příklady dělají lidé, kteří naší vesnicí jen projíždějí a nebydlí tu s námi.
 
Pneumatika na sloupek mostu byla umístěna záměrně, aby si jí její vlastník všiml a zlikvidoval sám. Uvidíme jestli vůbec najde tu odvahu.
Nález v lese Vyhozená pneumatika

starosta

 
28. 11. 2021 Zimní stanoviště pro popelnice
Pro svoz komunálního odpadu (ČERNÉ POPELNICE) používejte od pondělí 29.11.2021
ZIMNÍ STANOVISTĚ (stejné jako v loňském roce). 
19. 11. 2021 Odpuštění nákladů exekučního řízení v rámci akce MILOSTIVÉ LÉTO

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava tzv. milostivého léta nabyde účinnosti dnem 28. října 2021. Od tohoto data poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.

POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto exekucí nelze „milostivé léto“ využít.

Více informací naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

15. 11. 2021 Změna otevírací doby hostince U Kristiána

Od neděle 21.11.2021 až do jara bude mít hostinec o NEDĚLÍCH ZAVŘENO. 

Na Vaši návštěvu se těší hospodská Slávka a spol.