OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

V nejbližsích dnech budou na obecním webu prováděny grafické a strukturální změny. Některé informace mohou proto být krátkodobě nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Obec Líšnice leží v podhůří Orlických hor, podél toku řeky Divoké Orlice, asi 3 km východně od města Žamberk. Dominantou obce je kostel sv. Rodiny z roku 1869, jehož štíhlá věž je viditelná ze širokého okolí. Pozornost si také zaslouží drobné sakrální stavby roztroušené po vesnici a původní cihlová hasičská zbrojnice z roku 1913, kolem které vede cyklotrasa na přehradu Pastviny. Široké využití nabízí sportovní areál „U Smrku“ a sokolovna, kde se každoročně koná množství kulturních akcí. Vedle vyhlášených plesů je to např. i turistický pochod Líšnický puchýř, který se koná v dubnu. Ke kulturnímu a společenskému životu významně přispívají místní spolky a organizace. Nejstarší je sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1887, který každý rok 5. července pořádá soutěž v netradičním požárním útoku O putovní pohár starosty obce Líšnice. TJ Sokol působí v obci od roku 1920. Aktivní je také spolek myslivců a zahrádkářů. Na Babiččině statku můžete strávit den ve společnosti koní a zvířat chovaných na venkově. Alternativní půda Mezi Trámy v Zakopance je místem výstav, tanečních vystoupení i divadel.

 


 

12. 4. 2021
Konzum Líšnice - návrat k běžné prodejní době

Konzum v Líšnici oznamuje, že od pondělí 12.3.2021 bude opět v platnosti běžná prodejní doba.

PONDĚLÍ 7:30 - 12 hod. a 13 - 16:30 hod.
ÚTERÝ 7:30 - 12 hod. a 13 - 16:30 hod.
STŘEDA 7:30 - 12 hod.
ČTVRTEK 7:30 - 12 hod. a 13 - 16:30 hod.
PÁTEK 7:30 - 12 hod. a 13 - 16:30 hod.
SOBOTA 7:30 - 10 hod.

V ÚTERÝ 13.4.2021 V 9:20 BUDOU K VYZVEDNUTÍ OBJEDNANÁ KUŘATA.

Obecní úřad Líšnice

7. 4. 2021
Uvolnění opatření od 12.4.2021

Omezení od 12.4.2021

Obecní úřad Líšnice

28. 3. 2021
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 9.4.2021

Obecní úřad Líšnice pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o.

 MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 který proběhne dne 9.4.2021 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!

 Přehled stanovišť v obci:

1. Zakopanka – u pily 15,25 - 15,35
2. Horní konec u Hrdinů 15,40 - 15,50
3. Zastávka u transformátoru 15,50 – 16,00
4. U Korábů 16,05 – 16,15
5. U Píčových 16,20 – 16,25
6. U kanceláří zemědělského družstva 16,35 – 16,45
7. Na Obci 16,45 – 16,55
8. Zastávka pod konzumem 17,00 – 17,10
9. Dolní konec – sběrný dvůr 17,15 – 17,25

 Druhy přebíraných odpadů:

1.

Vozidlo MERCEDES ATEGO

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin  apod.

2.

Vozidlo FORD TRANSIT s vlekem

elektrospotřebiče

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů.

Všechny  odpady lze odevzdat bezplatně , akci pro Vás financuje obecní úřad.

Další informace o sběru:

Obecní úřad Líšnice                       465 612 353   / 736 767 730         

EKOLA České Libchavy, s.r.o.          724 369 013   dispečer

SBĚR  ŽELEZA

 provedou hasiči v pátek 16. dubna 2021 po 16 hod.

Objednávky na odvoz větších kusů na tel. 736 767 990

21. 3. 2021
Sčítání lidu, domů a bytů začíná 27. března 2021
 
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 11. května 2021 má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
 
 
Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
logo_2021.png
 
Obecní úřad Líšnice
20. 3. 2021
Očkovací místo proti Covid 19 v Albertinu Žamberk
 
V souladu s Očkovací strategií Pardubického kraje informujeme občany o plánovaném otevření očkovacího místa proti Covid 19 při zdravotnickém zařízení Pardubického kraje -
 
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.
 
Nově vzniklé očkovací místo bude zřízeno v přízemí budovy LDN a na jeho přípravě se vedle odborného léčebného ústavu podílelo i město Žamberk, jako obec s rozšířenou působností.

Na základě informace ředitele odborného léčebného ústavu je otevření očkovacího místa a zahájení očkování plánováno na 29. března 2021.

Základní údaje k očkovacímu místu:
  • Provozní doba očkovacího místa bude v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. s polední přestávkou 30 minut, očkovací se otevře nejdříve 10-15 minut před začátkem provozní doby.
  • Personální obsazení je tvořeno 1 lékařem, 2 zdravotními sestrami a 2 administrativními pracovníky.
  • Parkování bude zajištěno v areálu OLÚ na hlavním parkovišti, pro osoby se ztíženým pohybem pak přímo u budovy LDN. Parkování v areálu Albertina je možné jen na vyhrazených místech pro očkované osoby. Z důvodu nedostatku parkovacích míst je doporučeno využít i kapacitu parkoviště mimo areál Albertina, např. před společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o. v ulici Albertova, které je vzdáleno 500 m od očkovacího místa.
  • Kapacita očkování je počítána zpočátku na 400 osob týdně s následným navýšením až na 800 osob týdně.
  • Při pohybu v areálu OLÚ prosíme dbejte pokynů odpovědných osob a strážníků městské policie.
  • Do rezervačního systému je toto očkovací místo zavedeno 19. března 2021. Osoba, která se rezervuje do tohoto místa, bude do 26. března 2021 tzv. za závorou a v průběhu 26. března se dozví potvrzený den a čas očkování.
  • Vzhledem k omezené kapacitě očkovacího místa a parkovacích míst v areálu OLÚ je nutné, aby registrované osoby k očkování přicházely maximálně 10 minut před časem rezervace, ne dříve.

Upozorňujeme na skutečnost, že předpokládaný provoz očkovacího místa může být v případě neočekávaného snížení dodávek očkovacích látek změněn. Obdržíme-li další relevantní informace, budeme vás neprodleně informovat.

Informace k očkovacímu místu jsou zveřejněny na webových stránkách OLÚ Albertinum - viz odkaz níže.

http://www.albertinum-olu.cz/verejnost/ockovaci_misto-4-132.html

Registrační portál k očkování:

https://registrace.mzcr.cz/

Obecní úřad Líšnice

9. 3. 2021
Letní trasa svozu komunálního odpadu

!! OD 8.3.2021 POUŽÍVEJTE PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (ČERNÁ POPELNICE) LETNÍ STANOVIŠTĚ !!

Obecní úřad Líšnice

Menu

Vyhledávání

12. 4. Julius

Zítra: Aleš

Události v obci

Návštěvnost stránek

272030