Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Systém shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Líšnice je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 2/2019.

Likvidace jedlých olejů a tuků

 

Od 1.1.2020 patří mezi tříděné složky komunálního odpadu JEDLÉ OLEJE A TUKY, které je možné odevzdat v uzavřeném plastovém obalu označeným názvem obce (např. v PET lahvi, na které bude lihovou fixou napsáno „LÍŠNICE“) ve sběrném dvoře nebo v den svozu směsného komunálního odpadu ponecháním na popelnici.

 

 

 

Leták MŽP

 

!! OD 8.3.2021 POUŽÍVEJTE PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (ČERNÁ POPELNICE) LETNÍ STANOVIŠTĚ !!

Poplatek za likvidaci odpadů

Poplatek za likvidaci odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Líšnice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jednotná sazba poplatku v roce 2021 pro fyzickou osobu je 504 Kč

Splatnost poplatků je do 31.3.2021 (poplatek za odpady lze rozložit na 2 stejné platby splatné do 31.3.2021 a 31.8.2021).

PŘEDEPSANOU VÝŠI POPLATKU SI PŘEDEM OVĚŘTE NA tel.č. 465 612 353 nebo e-mailem na oulisnice.ucetni@orlicko.cz

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Líšnice nebo bankovním převodem na následující účet obce Líšnice:

číslo účtu: 5424611/0100

variabilní symbol: číslo popisné

!! POPLATEK NA ROK 2021 URHAĎTE AŽ PO 1.1.2021!! 

Po zaplacení poplatku za likvidaci odpadu obdržíte novou samolepku na popelnici. PŘED TÍM NEŽ JI NA POPELNICI UMÍSTÍTE, ODSTRAŇTE PROSÍM VŠECHNY STARÉ SAMOLEPKY! Pokud tak neučiníte, může se stát, že popelnice nebude vyvežena! Poplatek je splatný do 31.3.2021. Do této doby je platná známka na rok 2020.

TŘÍDĚNÍ ODPADU NA HŘBITOVĚ

Na hřbitově byly zrušeny BIO popelnice (hnědé kontejnery), které nebyly řádně využívány pouze pro biologicky rozložitelný odpad. Odpad ukládejte do umístěných kontejnerů černé i hnědé barvy, které jsou označeny jako nádoby pro směsný komunální odpad. Sklo vhazujte do zvonové nádoby. 

KALENDÁŘ LIKVIDACE ODPADŮ KE STAŽENÍ

Odpadový kalendář 2021

logo logo

 

CO KAM PATŘÍ