Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce

Územní plán obce

Územní plán obce Líšnice byl vydán zastupitelstvem obce 21.2.2020. Účinný je od 13.3.2020. 

 

Během léta a podzimu se množily dotazy na možné zahájení pořízení změny územního plánu. Protože poslední platný územní plán byl schválen v únoru tohoto roku, nebylo v zájmu obce, aby se první změna konala již v prvním roce jeho platnosti. Žádostí je ale více, a proto se obecní zastupitelstvo po vyslechnutí argumentů některých zájemců na svém zasedání 18.12.2020

rozhodlo pořídit změnu územního plánu č.1,

pod podmínkou, že se žadatelé budou na nákladech změny finančně podílet. Výše jejich spoluúčasti bude stanovena smlouvou.

Žádosti o změnu využití území mohou vlastníci pozemků podat písemně do 31.1.2021 na Obecní úřad v Líšnici nebo Městský úřad Žamberk, oddělení územního plánování (pan Martin Mimra).

Pro žádost můžete využít formulář „Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny“ dostupný na stránkách obce www.obeclisnice.cz v sekci Obecní úřad/Územní plán nebo na stránkách Města Žamberk v sekci Formuláře/Odbor regionálního rozvoje a ÚP (REUP).

Bližší informace podá starosta obce.

V Líšnici dne 22.12.2020

Formulář žádosti o změnu územního plánu

podává se na Obecním úřadě v Líšnici nebo na Městském úřadě Žamberk, oddělení územního plánování (pan Martin Mimra)