Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky obce Líšnice (OZV)

Název vyhlášky

Účinnost od

OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023
OZV č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 5.1.2023

OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

1.1.2021
OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1.1.2020

Snímek obrazovky 2022-12-21 160858.jpg
Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice

Řád veřejného pohřebiště obce Líšnice Účinnost od 1.11.2020

Jednací řád Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce 

Volební období 2018 - 2022

Usnesení Rady obce 

Volební období 2018 - 2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech