Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

CZECHPOINT

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstříknebo registr živnostenského podnikání. Jedním z hlavních cílů zavedení je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.

Co vše můžete na tomto kontaktním místě vyřídit?

Výpisy

z katastru nemovitostí     100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka
z obchodního rejstříku   100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka
z živnostenského rejstříku 100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka
z insolvenčního rejstříku 100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka
z rejstříku trestů 100 Kč jednorázový správní poplatek
z bodového hodnocení řidiče 100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč první stránka, 50 Kč každá další stránka

Podání a jiné služby

podání podle živnostenského zákona (§ 72) - změny, výpisy, ohlášení

podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy a naopak

podání žádosti o zřízení datové schránky

 

Jaké doklady si s sebou vzít na Czech POINT?

Při návštěvě Czech POINT nezapomeňte na doklady a dokumenty, které jsou pro dané úkony potřebné!

Výpis z Katastru nemovitostí 
        - Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, musíte znát katastrální území a číslo listu 
          vlastnictví. Pokud žádáte o výpis podle seznamu nemovitostí, měli byste znát katastrální 
          území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, 
          nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Výpis z Obchodního rejstříku
        - IČ obchodní organizace

Výpis z Živnostenského rejstříku
        - IČ obchodní organizace

Výpis z Rejstříku trestů
        - platný doklad totožnosti
        - rodné číslo žadatele
        - ověřená plná moc (pokud o výpis z RT nežádáte osobně)

Výpis z bodového hodnocení řidiče
        - platný doklad totožnosti
        - rodné číslo žadatele
        - ověřená plná moc (pokud o výpis z bodového hodnocení řidiče nežádáte osobně)

Datové schránky
        - platný doklad totožnosti
        - rodné číslo žadatele
        - ověřená plná moc (k jakékoliv žádosti pokud nežádáte osobně)
        - v případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc 
          k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, 
          který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. 
          I tento dokument musí být úředně ověřen.