Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

 Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Líšnice, Líšnice 226, IČO: 00279170, DS: ejqa3iv, tel: 465 611 354, e-mail: oulisnice@orlicko.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 564 01.

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je:
JUDr. Jana Hlavsová
e-mail: hlavsova@orlicko.cz
tel.: +420 724 117 563