Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Události v obci > Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
17.3.2023

Starosta obce svolává VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

na pátek 17. března 2023 v 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu v Líšnici

Program:

 1. Stanovení pravomocí starosty.
 2. Majetkové záležitosti:
  • Bezúplatný převod vlastnického práva a zřízení věcného práva k pozemku parc. č. 2105 v k.ú. Líšnice (pozemek bývalé váhy Hospodářsko čtenářské besedy Líšnice u obecního úřadu) – převodce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Smlouva o zřízení věcného břemene v rozsahu vymezeném GP č. 828-105/2022 u mostu u Vídeňských - povinný: Povodí Labe, s.p.
  • Kupní smlouva pozemku parc. č. 2068/43 v k.ú. Líšnice, ostatní plocha, vzniklého podle GP č. 828-105/2022 u mostu u Vídeňských – prodávající: Povodí Labe, s.p.
  • Projednání záměru prodeje/převodu nepotřebného majetku obce – Speciální požární vozidlo AVIA A31.1K DA 12
 3. Záležitosti rozpočtu:
  • Žádosti o finanční podporu Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Bor u Skutče; Albertinum, oborný léčebný ústav, Žamberk; Zdravotní klaun, o.p.s.
  • Smlouva o odborné pomoci Městská knihovna Žamberk – nákup knih pro Obecní knihovnu Líšnice
  • Schválení Rozpočtu obce Líšnice na rok 2023
  • Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Líšnice 2024 - 2026
 4. Úsekové měření rychlosti v obci.
 5. Dopravní řešení křižovatky u kostela v návaznosti na plánovaný průběh cyklostezky/chodníku.
 6. Stanovení názvů místních částí obce pro zápis do mapových podkladů.
 7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
 8. Různé, diskuze, závěr.

 

Připomínky a návrhy k uvedeným bodům programu je možné podat předem na Obecním úřadě v Líšnici.

 V Líšnici 8.3.2023
Ing. Štefek Pavel, starosta