OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu č. 03/2020Opatření hejtmana Pardubického kraje v době nouzového stavu č. 03/2020

Počínaje dnešním dnem, tedy středou 18. března 2020 od 18 hodin JE NAŘÍZEN PRO CELÉ ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST !!! (roušky/ústenky, respirátory/filtrační polomasky, šátky, šály a obdobné tkaniny) do:
a) prostředků veřejné dopravy (autobus, vlak, trolejbus, a jiné),
b) provozoven, kde je provoz povolen podle příslušných nařízení vlády (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékáren, výdejen zdravotnických prostředků, prodejen tiskovin a tabáků, prodejen krmiva pro zvířata),
c) zdravotnických zařízení (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, čekárny a ambulance praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, stomatalogů, dalších ambulantních specialistů, apod.),
d) sociálních zařízení (ústavy sociální péče, pobytová zařízení všeho druhu, apod.),
e) škol a školských zařízení,
f) pošt.

Tento zákaz je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášeno a platí do odvolání, nejdéle však do ukončení Nouzového stavu.

V případě nesplnění povinností tímto uložených lze dle ustanovení § 34 Krizového zákona  udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje