Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Organizace > Hasiči > Historie hasičů

Historie líšnického sboru hasičského

Vznik líšnického sboru hasičského se datuje dnem 1.listopadu 1887, kdy se sešlo 58 líšnických občanů, aby se poradily o založení hasičského spolku. Všemi přítomnými byla prospěšnost uznána, byl zvolen prozatímní výbor, který vypracoval stanovy nového spolku. V druhé polovině roku 1888 byly stanovy schváleny a došlo k povolení nošení stejnokrojů. Na ustavující schůzi byl prvním starostou sboru zvolen řídící učitel Josef Žabka a velitelem František Špryndrych.

V roce 1888 na Župním sjezdu v Kunvaldě byl líšnický sbor přijat do České hasičské župy pohoří orlického jako třináctý člen. V témže roce bylo zaplaceno i zápisné za členství v Ústřední zemské hasičské jednotě.

Hasičský sbor pořádal 8.ledna 1888 první taneční zábavu, a to již za dva měsíce po svém založení a první hasičský ples byl pořádán 13.ledna 1889.

První čtyřkolová stříkačka byla pořízena v roce 1890 od firmy Fr.Smékal z Prahy-Smíchov za 630 zlatých a na zahradní slavnosti 20.července 1890 byla slavnostně odevzdána svému účelu. Obec pro stříkačku určila místo ve stodole staré školy čp.226, dnes již zbouraná budova MNV na parkovišti u kostela. Tato hasičská zbrojnice sloužila sboru až do roku 1970, tedy plných 80 let. Za hasičskou zbrojnicí byl též v roce 1890 postaven dřevěný stožár na sušení hadic, který sloužil 15 let.

První zásah s novou stříkačkou hasičský sbor provedl 28.srpna 1891, kdy o půl osmé ráno vypukl oheň ve stodole Josefa Vyhnálka čp.115.

V roce 1893 se na náměstí v Žamberku konalo velké námětové cvičení na několik domů za účasti sborů ze Žamberka, Helvíkovic, Kunvaldu, Klášterce n.Orl., Pastvin a Líšnice, které již tehdy tvořily společný okrsek.

V životě hasičského sboru byl významný rok 1894. V Líšnici se dne 15.července konal patnáctý župní sjezd, kterého se zúčastnilo všech 25 hasičských sborů tehdejší České hasičské župní jednoty pohoří orlického.

Dne 24.června 1900 se v Líšnici konalo veřejné okrskové cvičení a pravděpodobně při tomto hasičském cvičení byla pořízena nejstarší skupinová fotografie členů hasičského sboru.

V roce 1905 byl zbourán stožár na sušení hadic, na jeho místě postavili členové hasičského sboru, vlastním nákladem, stožár nový a větší, který pak sloužil téměř 40 let pro cvičení lezců se žebříky a pro sušení hadic.

Druhá, dvoukolová stříkačka byla pořízena 30.ledna 1912. Pro ni postavila obec zbrojnici u Korábova mlýna nákladem 1.036 korun, a slavnostně byla otevřena 13.července 1913. Při této příležitosti hasičský sbor součastně oslavil již 25.výročí svého založení.

26.července 1914 byla vyhlášena mobilizace a ještě ten den odešlo z Líšnice 62 mužů na vojnu. Začala válka, slibný rozvoj hasičského sboru se zastavil, nebyla nálada k jakémukoliv spolkovému životu. Až 28.říjen 1918 přinesl českému národu svobodu. Tím radostněji se členové sboru zúčastnili 8.listopadu 1918 oslav samostatnosti Československé republiky v Žamberku na náměstí, kam šel z Líšnice velký průvod s hudbou.

Dne 27.září 1925 se členové hasičského sboru ve slavnostních uniformách zúčastnili odhalení pomníku padlých v 1.světové válce. Tím vzdali poctu i svým osmi kamarádům-hasičům, kteří ve válce padli, jejich jména jsou na pomníku stále uvedena.

V letech 1923 a 1928 se v Líšnici nacvičovalo sekerkové cvičení a několik členů vystoupilo se sekyrkami i na sjezdu slovanského hasičstva v Praze v roce 1928.

V roce 1931 se u nás v Líšnici podruhé konal župní sjezd. Výroční valná hromada se uskutečnila v sále hostince u Marvanů.

2.světová válka 1939-1945 znamenala další ochromení hasičské činnosti v obci. Činnost se omezila pouze na občasné výborové a členské schůze. Výroční valné hromady, taneční zábavy a oblíbené hasičské výlety byly zakázány. Od roku 1940 byly nařízeny prohlídky domů za účelem zjištění požárních závad.

Po létech strádání přišel tolik očekávaný květen 1945. Osvobození naší vlasti otevřelo novou dobu pro rozkvět našeho života. Starost o zajištěn požární ochrany v obci dostali nové národní výbory. Již v roce 1946 dostal hasičský sbor od MNV Líšnice 15.000 korun na pořízení pracovních stejnokrojů. Bylo zakoupeno i první hasičské auto. Jednalo se o malý dodávkový automobil Praga Piccolo. Toto vozidlo však bylo slabé a proto se v roce 1948 prodalo.

7.říjny 1948 byla do Líšnice zakoupena první motorová stříkačka od firmy Ing.Ebert z Prahy. Radost nad novým strojem vystřídalo zklamání z technických nedostatků stroje a z častých poruch. Zároveň s prodejem prvního automobilu Praga Piccolo v roce 1948 se naskytla možnost koupě nákladního automobilu Austin od pana Knopa ze Žamberka. Austin se stal pro hasičský sbor a celou obec pojmem a přinesl i nové možnosti pro činnost. Pomáhal také dalším organizacím v obci a dobře sloužil až do roku 1975.

Dne 12.června 1949 se v Líšnici konalo okrskové cvičení. Slavnost začala průvodem od školy a programem pokračovala na louce u dnešního mostu do Račovic. Na této slavnosti 40 členů předvedlo sekyrkové cvičení, s nímž potom jezdili na oslavy do okolních obcí, Lukavice, Bartošovic a Králík. Poprvé se družstvo našeho sboru zúčastnilo soutěže s motorovou stříkačkou.

V roce 1950 zaznamenal náš hasičský sbor první úspěch v soutěžích. Družstvo mužů pod vedením Stanislava Krejsy vyhrálo okresní soutěž v Pastvinách a v krajské soutěži, která se konala ve Vamberku obsadilo 2.místo.

Rok 1951 je pro nás zvláště významný. Tehdy poprvé začal v hasičském sboru výcvik mládeže, následně družstvo žáků předvedlo 22.července v Mistrovicích ukázku požárního útoku na okresním sjezdu hasičstva.

Celostátní konference Svazu československého hasičstva v roce 1952 přinesla změnu v organizaci. Svaz československého hasičstvo zanikl a vznikla nová organizace, Československý svaz požární ochrany. Hasičské sbory se změnily na Místní jednotky ČSPO.

V roce 1955 cvičili již 2 družstva žáků a obě je zúčastnila okresní soutěže ve Slatině nad Zdobnicí. Mladší žáci okresní soutěž vyhráli a v krajské soutěži v Hradci Králové obsadili pěkné 3.místo.

Na jaře roku 1956 byla zakoupena nová dvoukolová motorová stříkačka DS 12. Na okresní soutěži, která se konala v Líšnici cvičili již 3 družstva mužů a družstvo dorostenců. Poprvé cvičilo i družstvo mužů velitele Josefa Hynka, které pak v dalších letech dosáhlo mnoha úspěchů.

V roce 1957 na okresní soutěži ve Verměřovicích již 7 naších družstev. Poprvé v historii hasičského sboru cvičilo družstvo líšnických žen, které hned napoprvé okresní soutěž vyhrálo.

V roce 1957 vyhrála družstva Líšnice na okresní soutěži v Jablonném nad Orlicí tři kategorie. Zvítězila družstva mužů, žen a žákyň. Družstva mužů a žen postoupila do krajské soutěže v Hradci Králové. Družstvo žen velitelky Marie Režné obsadilo 4.místo, družstvo mužů velitele Josefa Hynka se umístilo na 9.místě.

Vybavení hasičského sboru se v roce 1960 dále zlepšilo zakoupením motorové stříkačky PS 8.

V roce 1963 oslavovali naši sousedé ze Žamberka 90.výročí založení požárního sboru a současně otevřeli novou požární zbrojnici. Na slavnosti cvičilo líšnické družstvo mužů společně s družstvem Žamberka a družstvem z Požárního útvaru Praha na ukázkovém cvičení požárního útoku na budovu hotelu Společenský dům na náměstí.

Rok 1966 je dalším mezníkem v účasti v soutěžích. Z mladých členů, kteří pracovali v JZD Líšnice, bylo ustanoveno družstvo mužů, které pod vedením Jana Štěpánka zahájilo svou úspěšnou éru v požárních soutěžích. V tomto roce hned vyhráli soutěž v okrsku v Kameničné, obvodovou soutěž v Lukavici i okresní soutěž ve Velké Skrovnici.

Na výroční členské schůzi 27.listopadu 1966 se konkrétně jednalo o výstavbě nové požární zbrojnice. Bylo rozhodnuto postavit budovu dle vzoru a plánu z Mistrovic. Dne 6.dubna 1967 Rada ONV v Ústí n.O. definitivně schválila výstavbu nové požární zbrojnice a přiznala na tuto stavbu finanční příspěvek 250.000 Kč. 15.dubna 1967 se na staveništi uskutečnil první výkop a tím byla stavba zahájena. Pozemek na stavbu nové požární zbrojnice věnovali manželé Krejsovi čp.152.

V roce 1968 bylo v soutěžích požárních družstev úspěšné družstvo mužů velitele Jana Štěpánka. Vyhrálo okrsek v Žamberku i okresní kolo ve Skořenicích. Zajistili si postup do krajské soutěže ve Dvoře Králové nad Labem, kde se umístili na 5.místě.

V roce 1969 vyhrála družstva mužů i dorostenců okresní kolo v Brandýse nad Orlicí a postoupili do krajské soutěže v Pardubicích. Družstvo velitele Jana Štěpánka, se umístilo na 4.místě.

Krajskou soutěž vyhrálo družstvo dorostenců :

Velitel    Štefek Josef

Členové          Blecha Miroslav           č.p.7

                        Buchmüller  Bohumil    č.p.117

                        Černoch Josef              č.p.1

                        Havlík Oto                      č.p.103

                        Kalous Jaroslav            č.p.93

                        Kalous Petr                   č.p.92

                        Kalous Pavel                 č.p.92

                        Podhorník Ladislav      č.p.91

                        Zářecký Ladislav ml     č.p.257

za odborného vedení Ladislava Hovádka. Postoupilo do národního kola v Praze. Ze strahovského stadiónu přivezli do Líšnice stříbrné medaile a pohár za 2.místo, když od vítězství je dělilo pouhých půl bodu.

Při požáru 21.března 1969 v Líšnici-Zákopance, shořela zemědělská usedlost pana L.Dolečka čp.127. Pro nedostatek vody nebylo možné zajistit účinné hašení, z tohoto důvodu bylo ihned zahájeno jednání o zakoupení cisterny. Již 14.listopadu odjeli předseda MNV p.Rudolf Doleček, spolu s Věroslavem Štefkem a Josefem Hynkem do Prahy a od Veřejného požárního útvaru hlavního města Prahy přivezli starší autocisternu CAS 16, na podvozku Škoda 706.

V roce 1970 byla dokončena výstavba požární zbrojnice. Slavnostní otevření spojené se sjezdem rodáků a přátel obce bylo provedeno 12.července 1970. Začalo průvodem z dolní části obce, pokračovalo slavnostním otevřením zbrojnice, kterou slavnostně předal do užívání předseda MNV p.Rudolf Doleček. Slavnost pokračovala kulturními vystoupeními na louce za sokolovnou. Znovu byla vzkříšena sláva sekyrkového cvičení, 40 členů našeho zboru na této slavnosti úspěšně vystoupilo. Při slavnostním otevření nové požární zbrojnice byla základní organizací Líšnice vyznamenána nejvyšším požárnickým vyznamenáním, Čestným praporem UV SPO.

V roce1970 byla úspěšná v našem sboru i práce s mládeží. Pod vedením Ladislava Hovádka se důkladně připravovala na požární soutěž čtyři družstva žáků a žákyň. Z okresní soutěže v Ústí n.Orl. přivezla tři první a jedno druhé místo.

Další úspěch byl v soutěžích v roce 1972. Za odborného vedení Štefkem Věrosl.st. a Šulcem Janem družstvo dorostenek po vítězství v okresním kole ve Vlčkově vyhrálo i krajské kolo v Novém Městě nad Metují a tím postoupilo Národního kola, které se konalo v Pardubicích. Líšnické družstvo dorostenek získalo bronzové medaile za 3. Místo v republice.

V roce 1973 opět 50 líšnických požárníků nacvičilo sekerkové cvičení, se kterým vystoupilo i na oslavách 100 let požární ochrany v Žamberku a v Mistrovicích.

V roce 1974 jsme sekyrkové cvičení předvedli v Nekoři a  České Rybné.

10.září 1975 byl z Jičína dovezen skříňový automobil Robur a v dílnách JZD Líšnice byl přestavěn na specielní požární automobil. Tím nahradil stařičký Austin.

V roce 1976 vítězí v okresním kole v Tátenicích družstvo mužů, družstvo dorostenek a tím postupují do krajského kola v Hradci Králové. V náročné krajské soutěži se umístilo družstvo mužů na 5.místě a dorostenky,

Velitelka        Alena Kopecká

Členky            Pospíšilová Eva

                        Bednářová Dana

                        Píčová Alena

                        Faltusová Dáša

                        Kalousová Drahoslava

                        Tomanová Jaroslava

                        Šulcová Dana

                        Tomanová Věra

                        Bednářová Ludmila,

krajské kolo vyhrávají a postupují do národního kola do Plzně. V národním kole vítězí, získávají zlaté medaile mistrů ČSR a Standartu nejlepšího družstva ČSD. Pro líšnickou požární organizaci získali dosud největší soutěžní úspěch.

Rok 1977 byl jubilejním 90.rokem činnosti naší organizace. Oslavy tohoto výročí se konaly 9. A 10.července 1977. 9.července jsem pořádali v sokolovně vzpomínkový večer k historii sboru, dál následovala taneční zábava. V neděli 10.července 1977 pokračovali oslavy průvodem z dolního konce obce na cvičiště za sokolovnou, kde pokračovalo ukázkami požárních soutěží. Vystoupilo i družstvo líšnických dorostenek, vítězky národního kola v Plzni.

V roce 1978 pořádala naše organizace ve spolupráci s JZD 1.ročník soutěže požárních družstev zemědělských závodů okresu Ústí nad Orlicí o Putovní pohár JZD Líšnice.

Po 13-ti letech, v roce 1979 se požární útok cvičil opět s vodou, byly zavedeny v kategorii mužů dvě věkové skupiny. Na okresní soutěži v Letohradě zvítězili dorostenky, družstva mužů obou věkových kategorii a dorostenců obsadila shodně 2.místa. Obě družstva dorostu postoupila do krajské soutěže v Kostelci nad Orlicí, dorostenky zde získaly stříbrné medaile za 2.místo a dorostenci se umístili na 5.místě. Úspěšná družstva odborně vedla cvičitelka Anna Hynková.

Rok 1979 byl též významný pro požární techniku našeho sboru. Byla nám přidělena nová motorová stříkačka PPS 12, která nahradila starou DS 12, sloužící od roku 1956.

Podle pravidel požárního sportu se začalo soutěžit v roce 1984, což znamenalo velkou změnu v soutěžích. Na okresní soutěži v Dolní Čermné získávají dorostenky medaile za 1. A 3.místo. Vítězné družstvo postupuje do krajské soutěže a z Hradce Králové přiváží stříbrné medaile. Zlatou medaili a postup na mistrovství ČSR v požárním sportu získává Lenka Trýbová v soutěži jednotlivkyň. V Českých Budějovicích vybojovala 4.místo v republice, když ji od medaile dělilo jen 0,009 sec.

Obě družstva dorostenek byla úspěšná i na okresní soutěži v Letohradě v roce 1986, kde získali 1. A 3.místo. Vítězné družstvo přivezlo stříbrnou medaili z krajské soutěže v Hradci Králové, v soutěži jednotlivkyň byla druhá Marie Břízová čp. 29. Na úspěchu dorostenek se podílel cvičitel Pavel Stejskal.

V roce 1987, kdy uplynulo 100 let od založení prvního líšnického spolku – Sboru dobrovolných hasičů se konalo na našem cvičišti za požární zbrojnicí okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Z Líšnice soutěžila 3 družstva mužů a 2 družstva žen.

V rámci stoletých oslav byl v Líšnici též pořádán jubilejní 10.ročník soutěže požárních družstev zemědělských závodů okresu Ústí nad Orlicí o Putovní pohár JZD Líšnice a Putovní standartu OZS a OV SDR v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla slavnostně zahájena za účasti ředitele OZS průvodem s hudbou. Na cvičišti se představilo celkem 27 družstev mužů a 3 družstva žen.

Výjezd v tomto roce byl jen 8.září k hořící hale Okresního stavebního podniku v Žamberku.

Závěrečné soutěže hry Plamen 87 v Mladkově se zúčastnila dvě naše družstva – mladší a starší žáci. V novém ročníku hry Plamen 88 v branném závodě v České Rybné zastupovali naší organizaci mladší žákyně a mladší žáci.

Na oslavy 110.vročí založení organizace SPJ v Líšnici na okrese Praha západ byl v září uspořádán dvoudenní zájezd.

Hlavní oslava byla zahájena slavnostním večerem v sobotu 27.června v sále sokolovny, pokračovala pak v neděli odpoledne průvodem od budovy JZD na cvičiště za požární zbrojnicí. Zde vystoupili žáci základní školy pod vedením paní učitelky Jarmily Faltusové, 48 cvičenců se sekyrkami o nácvik se postaral zkušený cvičitel Václav Suchomel. Krojovaná skupina požárníků z Lukavice zatančila Českou besedu, naši mladí požárníci předvedli ukázky své dovednosti a připravenosti. Požární družstvo z Lukavice se pochlubilo požárním útokem z mezinárodní soutěže. Družstva žen z Líšnice a Kameničné, družstva mužů z Kunvaldu, Klášterce, Pastvin a Líšnice bojovala o putovní poháry stoletého výročí, oba jubilejní poháry získala naše družstva.

Vedoucí delegace vyšších svazových orgánů, předseda Východočeského krajského výboru Svazu Luboš Duzbaba předal organizaci Diplom Federálního výboru SPO a na náš Čestný prapor připjal čestnou stuhu od Ústředního výboru SPO. Oba hlavní dny oslav byly důstojnou propagací požární ochrany na veřejnosti s dobrou vizitkou pro celou naši obec i pro líšnické rodáky a hosty.

Součástí oslav byla i výstava historických dokumentů a více jak 150 trofeji z požárnických soutěží. Zásluhou zejména Jana Štěpánka byl vydán Almanach, ve kterém je zachycena nejen stoletá požárnická činnost, ale i historie naší obce. Cenným dokumentem o průběhu oslav je barevný film, natočený Ing.Oldřichem Trýbem. Poslední akcí jubilejních oslav byla výroční členská schůze.

V okrskovém kole 28.května 1988 zvítězilo družstvo Ing.Josefa Vencla ve věkové skupině nad 35 let. Mladší muži pod vedením Josefa Tomana obsadili 3.místo. Soutěž se konala v Žamberku u příležitosti oslav 115.výročí založení požárnické organizace.

Též 11.ročník soutěže požárních družstev zemědělských závodů okresu Ústí nad Orlicí o putovní pohár JZD Líšnice a Putovní standartu OZS a OV SDR Ústí nad Orlicí pořádala naše organizace ve spolupráci s místním JZD. Při účasti 34 družstev mužů a 5 družstev žen se podařilo v obou kategoriích našim zástupcům zvítězit a získat po osmi letech putovní pohár do Líšnice.

Pomoc při likvidaci lesního požáru u Hejnic poskytli i naši členové 17.dubna, a 11.září museli znovu zasáhnout při požáru obraceče lnu místního JZD na poli u Zákopanky.

Dvě družstva mladších žáků dokončila hru Plamen 88 závěrečnou soutěží v Mladkově, v novém ročníku Plamen 89 se zúčastnili mladší žáci a mladší žákyně branného závodu v Dobříkově. Za účast v těchto soutěžích byli mladí požárníci odměněni zájezdem do Plemenářského podniku v Kladrubech a návštěvou Zemědělského muzea na zámku Kačina u Kutné Hory.

I dospělí se vydali na cesty. 2. A 3.července se zúčastnili oslav 90.výročí založení požárnické organizace v Líšnici u Milevska. Krásný zájezd se uskutečnil 15.-18.září do Drážďan, Míšně, Berlína, Postupimi a Seftenbergu.

V roce 1989 se konal již 12.ročník soutěže požárních družstev zemědělských závodů okresu Ústí nad Orlicí o putovní pohár JZD Líšnice.Soutěž se konala 13.května 1989 na cvičišti za požární zbrojnicí a soutěžilo 29 družstev mužů a 2 družstva žen z okresu Ústí nad Orlicí. Družstva Líšnice byla úspěšná, ženy zvítězily a družstvo mužů skončilo na 2.místě.

Okrskové kolo soutěže uspořádali v rámci oslav 100 let požární ochrany požárníci v Helvíkovicích 27.května 1989. ZO SPO Líšnice zde měla početné zastoupení. Soutěžila 2 družstva mužů, 2 družstva žen a družstvo dorostenců. Do okresního kalo soutěže družstev v Letohradě si vybojovalo postup družstvo žen velitelky Jar. Štefkové v druhé věkové kategorii nad 35 let. Po vynikajícím požárním útoku se družstvu podařilo vyhrát i okresní kolo soutěže a po 7 letech máme zase družstvo. Které dokázalo vyhrát okresní kolo.

Toto družstvo startovalo i v Brandýse nad Orlicí v soutěži o „Putovní pohár města“. Soutěžilo se vyřazovacím způsobem a družstvo žen ZO Líšnice zde opět po výborném výkonu zvítězilo.

V roce 1989 vyjížděla naše zásahová jednotka ke dvěma požárům: 28.června k požáru chaty ČSD v Pastvinách a 12.října k požáru v závodě Dřevotvar v Jablonném nad Orlic. 11.července vyjelo družstvo do Kunvaldu a tam se zjistilo, že se jedná pouze o prověrku připravenosti vyhlášenou Krajskou správou sboru PO.

Pokračovala na dobré úrovni činností Mladých požárníků. Hru Plamen 89 dokončila na soutěži v Mladkově 2 družstva mládeže, ZO Líšnice : mladší žáci a žákyně. V zahajovacím branném závodě hry Plamen 90 v říjnu v České Rybné soutěžila z Líšnice opět 2 družstva mládeže.

Změny v našem státě v listopadu 1989 se promítly do názvu naší organizace a na republikovém sjezdu vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tím i v Líšnici máme po 38 letech Sbor dobrovolných hasičů. Změny v názvech snížily činnost našeho sboru.

12.května 1990 jsme opět spolu s JZD Líšnice pořádali na našem cvičišti 13.ročník soutěže požárních družstev zemědělských závodů okresu Ústí nad Orlicí o putovní pohár JZD Líšnice a „Putovní standartu OV SDR“. Soutěžilo jen 17 družstev mužů a 1 družstvo žen. Obě vítězné trofeje zůstali v Líšnici. Menší zájem zemědělských závodů o soutěž dával tušit, že existence soutěže je ohrožena a toto se v příštím roce potvrdilo a 13.ročník byl posledním.

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 19.května 1990 v rámci 100 let založení Hasičského sboru v Klášterci nad Orlicí. Na cvičišti se z Líšnice představilo 5 družstev, 3 družstva mužů a 2 družstva žen. Získali jsme 1.místo v kategorii muži nad 35 let, velitel družstva Toman František a tři umístění na druhém místě.

V roce 1990 vyjížděla zásahová jednotka ke 3 požárům: 22.července k požáru lesa v Líšnice „U Javora“, 31.srpna k požáru boudy v Pastvinách a 5.října k velkému požáru teletníku v Českých Petrovicích.

Hru Plamen 90 dokončila třídenní soutěži v Chocni v parku Peliny 2 družstva mládeže SDH Líšnice: starší žáci a žákyně. Nový ročník hry Plamen 91 byl zahájen podzimním branným závodem v České Rybné a z Líšnice zde soutěžila opět 2 družstva mládeže.

Pro členy byl uspořádán 15.července zájezd do Kladrub nad Labem, kde jsme si prohlédli státní hřebčín a odpoledne jsme shlédli „Jezdecký den“.

Na okrskové soutěži v Dlouhoňovicích v roce 1991 vyhrála všechna naše zúčastněná družstva.

V Letohradě na okresní soutěži obsadilo družstvo mužů, velitele Františka Vencla 2.místo a družstvo žen velitelky Dáši Stejskalové zvítězilo.

1.července se uskutečnil jediný výjezd k požáru. Byl to hořící kravín v Dlouhoňovicích.

Do nového ročníku Plamen 92 se zapojila opět dvě družstva na branném závodě v České Rybné.

Několik let se diskutovalo o potřebě skladu nářadí u hasičské zbrojnice, který by při akcích sloužil jako stánek. V roce 1991 se této stavby iniciativně ujalo několik starších členů a akci se téměř podařilo dokončit.

14.července 1991 se uskutečnil zájezd na festival slováckých dechovek v Ratíškovicích. Zájezd byl organizován společně s Českým svazem žen, ale přesto byla malá účast. Hezké zážitky inspirovali k uspořádání koncertu mládežnické dechové hudby z Jablonného nad Orlicí, rovněž však byl malý zájem.

Delegace 14-ti našich členů nás zastupovala na oslavách 100.výročí založení hasičského sboru v Letohradě-Kunčicích.

V roce 1991 byla obnovena činnost Vzájemné hasičské pojišťovny se sídlem v Brně. Zakoupením dvou akcií se náš zbor stal akcionářem této společnosti. Znamená to, že naši členové jsou automaticky pojištěni v případě úrazu při všech akcích, které náš sbor pořádá.

Okrsková soutěž v sobotu 30.května 1992 v Líšnici se konala v rámci oslav 105.výročí založení zboru. Zúčastnilo se jí 17 družstev z 26.žambereckého okrsku. Za SDH Líšnice cvičila 4 družstva (po jednom družstvu v každé kategorii) a dosáhla následujících výsledků :

Muži 1,kategorie velitel J.Toman      ……1.místo

Muži 2.kategorie velitel F.Vencl       ……2.místo

Ženy 1.kategorie velitel M.Lipenská ……1.místo

Ženy 2.kategorie velitel D.Stejskalová ….1.místo

 

Na cvičišti za požární zbrojnicí se konal 10.října 1992 celookresní branný závod Mladých hasičů. Přípravě tratě se věnovali naši žáci s vedoucími již od prázdnin, start a cíl byly vytyčeny na cvičišti. Mladší žáctvo běželo 2,5 km, starší 3,5 km. Účast družstev byla větší proti předpokladu, startovalo 85 hlídek, což bylo 430 dětí. Branný závod proběhl za pěkného, ale chladného počasí a organizačně byl dobře připraven. Velký kus práce a pohotovosti odvedli naši členové, kteří zajišťovali občerstvení startujících, rozhodčích a organizátorů. Dík patří zejména našim členkám Dáši Stejskalové a Daně Janouškové z prodejny Jednota.

K požárům jsme vyjížděli v roce 1992 dvakrát. První výjezd byl při požáru louky u lesa v Líšnici-Pasekách 10.března. 10.srpna opět hořel les, tentokrát v Pastvinách. Oba zásahy s autocisternou Škoda byly úspěšné.

Po nabídce starosty Obecního úřadu v Líšnici pana Václava Suchomela byl proveden nátěr střechy, okapů, oken a vrat u budovy obecního úřadu a požární zbrojnice. Za příznivého počasí se s prací započalo 26.června a během 10-ti dnů byly provedeny dva nátěry. 18 členů SDH odpracovalo 340 hodin. Rychlé zvládnutí akce bylo hlavně zásluhou členů mladých důchodců, kteří se podobně jako u přístavku zbrojnice na práci nejvíce podíleli.

Okrsková sportovní soutěž požárních družstev se konala v Žamberku při příležitosti oslav 120.výročí založení tamního sboru 15.května 1993 vybojovala v Žamberku na stadiónu naše 4 družstva, dvě první, jedno druhé a jedno čtvrté místo.

První zásah našeho družstva byl v noci z 5. na 6.ledna 1993 na požár přístavku k rodinnému domku pana Petra Kaplana na hranicích katastrů Žamberka a Líšnice. K požáru v obytném domě pana Ulricha v Nekoři vyjíždělo naše zásahové družstvo 22.února. Odčerpání vody ze zatopené zahrady paní Bednářové u domu čp. 22, 18.března bylo nutné v důsledku ucpané kanalizace. Poslední zásah byl 18.července u požáru skladováku píce v ZD Kunvald.

Vyhlašování požárů a pokynů k výjezdu je přes telefon a záznamník z Požárního útvaru ze Žamberka. 20.října 1993 provedli zástupci OS SPO v Ústí nad Orlicí a členové detešovaného pracoviště Požárního útvaru v Žamberku školení zásahové jednotky PS Líšnice. 12 členů se zúčastnilo teoretické přípravy a praktického předvedení na SDH Líšnice.

I v roce 1993 se v Líšnici konal Celookresní branný závod Mladých hasičů. 2.října soutěžilo na tratích 2,5 km a 3,5 km 420 žáků a žákyň.

Pořadatelem okrskového kola soutěže družstev byl 14.května 1994 SDH Helvíkovice. Na cvičišti za hasickou zbrojnicí se z Líšnice představilo 5 družstev, 3 družstva mužů a 2 družstva žen. Úspěchem byla druhá místa v obou kategoriích žen a tři místa ve věkových kategoriích mužů. V komisích rozhodčích pracovalo 5 našich členů.

22.dubna bylo námětové cvičení na pálení rozpadlého objektu č.p. 174 v Líšnici-Pasekách. Při cvičení se použila technika SDH Líšnice : cisterna CAS 16, stříkačka PPS 12 a plovoucí čerpadlo Maxim k ochraně okolí objektu před rozšířením ohně a 14 členů zásahové jednotky SDH Líšnice úkol splnilo dobře.

K požáru jsme vyjížděli v roce 1994 jednou a sice 2.srpna k požáru starého včelína a k požáru okraje lesa v Českých Petrovicích.

Zrušením závodní požární jednotky v ZEZ Žamberk jsme převodem získali techniku – stříkačky PPS 12 a PS 8, hadice a další výzbroj.

Obecní úřad v Líšnici pak vybavil SDH Líšnice specielní proudnicí na hašení, generátorem a vybavením cisterny pro zásahy v zimě.

Hru Plamen dokončilo soutěží 20. až  21.května ve Svatém Jiří 1.družstvo mladších žáků SDH Líšnice. Pro podzimní branný závod hry Plamen 95, který pořádal 8.října SDH Bučina sestavili vedoucí mládeže Josef Štefek a Jiří Bříza jedno družstvo žáků, složené ze dvou hlídek, které běželi branný závod.

Letního kurzu instruktorů mládeže se 30.července až 13.srpna zúčastnil náš člen Martin Bříza. Kurs se konal ve školícím středisku hasičů v Janských Koupelích.

24.září jsme uspořádali autobusový zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích. Pro velký zájem jeli dva autobusy a 89 účastníkům se zájezd velmi líbil.

Ve dnech 1.-3.července pořádala SDH Žamberk „Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu“. 2.července byl průvod městem na stadión. Na požádání žambereckých hasičů jsme předvedli v průvodu naši cisternu CAS 16 a 3 naši členové nesli „Čestný prapor“ SDH Líšnice.

Na výroční valné hromadě SDH Líšnice 9.prosince 1994 byl zvolen nový výbor SDH na další funkční období. Z funkce starosty sboru odstoupil Jan Šulc, který tuto funkci vykonával od roku 1964 tedy 30 let, kdy SDH Líšnice dosáhla mnohých úspěchů. Novým starostou byl zvolen František Vencl. Velitele sboru Františka Vencla zvoleného do této funkce v roce 1981 nyní vystřídal Josef Štefek.

Okrskové kolo soutěže uspořádal 20.května 1995 SDH Kameničná. Z našeho sboru soutěžilo 5 družstev : 3 družstva mužů a 2 družstva žen. Největším úspěchem bylo vítězství družstva žen velitelky Tomanové Lenky v kategorii do 35 let.

K požárům naše jednotka vyjížděla třikrát : 6.května k požáru skladováku ZD Nekoř, 5.srpna k požáru zemědělské usedlosti v Jamném nad Orlicí a 22.října požár lesa v Liticích.

Začalo jednání o zakoupení požární cisterny Tatra 815. Stávající garáže hasičské zbrojnice jsou pro toto vozidlo malé, ihned se začalo uvažovat o přístavbě nové garáže ke stávající budově. 4.září 1995 byla vypracována dokumentace a přístavba byla ihned zahájena. Díky iniciativě členů sboru a dobré organizaci byla stavba do konce listopadu pod střechu a po usazení vrat se mohlo pokračovat i v zimě.

Hru Plamen 95 dokončilo soutěží 26.-27.května 1995 v Chocni v parku Peliny družstvo žáků. Podzimním branným závodem byl zahájen Plamen 96 a soutěž pořádal SDH Oucmanice 7.října 1995. Ze SDH Líšnice soutěžila opět 2 družstva žáků, mladší a starší.

Opět jsme uspořádali autobusový zájezd tentokrát na Moravu. Navštívili jsme Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou a Telč.

Pořadatelem okrskového kola soutěže byl 1.června 1996 SDH Dlouhoňovice. Z Líšnice soutěžila tři družstva mužů a 1 družstvo žen. Největším úspěchem bylo vítězství družstva mužů velitele Vencla Františka v kategorii nad 35 let a cenné je i druhé místo družstva mužů velitele Hovádka Karla ml. v kategorii do 35 let.

S technikou se vyjíždělo : 6.února k požáru chaty v Liticích na Orlicí, 13.února k požáru učňovské školy v Žamberku, 22.dubna 1996 dva výjezdy do Pastvin a do Litic nad Orlicí v obou případech k požáru lesa. 6.května požár v katastru Líšnice a sice požár chaty Sekýřího. Poslední výjezd 24.září k požáru odchovny prasat v Helvíkovicích.

Hru Plamen 96 dokončila soutěží, kterou pořádal 24. – 25.května SDH Nový Jiří dvě družstva žáků SDH Líšnice. Nový ročník Plamen 97 byl zahájen branným závodem 12.října 1996 v Němčicích a opět soutěžila dvě družstva žáků z Líšnice, starší a mladší.

Zájezd jsme měli v letošním roce do Vídně na zajímavá místa hlavního města Rakouska.

Mimo uvedené činnosti provádějí členové sboru pravidelně každý rok preventivní prohlídky obytných budov a rekreační objekty v obci.

Každoročně v dubnu zajišťujeme sběr železného šrotu. Pravidelně se staráme o kulturní a společenské vyžití nejen svých členů ale i spoluobčanů. Každý rok pořádáme Hasičský ples. Tradiční „Stavění máje“ a následné „Kácení máje“ s hudbou a posezením u táboráku pořádáme pravidelně od roku 1992.

Obec, jeho zastupitelstva, především bývaly i nynější starosta oceňují významnou činnost SDH v Líšnici a podporují jejich činnost, která je zaměřena v úsilí záchrany majetku nás všech před možnými požáry. Po několik let vytvářeli finanční rezervy z vlastní hospodářské činnosti, hlavně z těžby dřeva z lesa Sekýří, pro zakoupení moderní požární techniky. Již v roce 1993 bylo zakoupeno a instalováno nové spouštění sirény přímo z útvaru v Žamberku.

V roce 1994 pokračovalo další zlepšení techniky hasičů, které stálo celkem 97.000 Kč. Bylo zakoupeno nové plovoucí čerpadlo francouzské výroby, které je schopné čerpat vodu i z minimální hloubky, s novou víceúčelovou proudnicí Turbo a generátor EG 1200 Honda na výrobu elektrické energie včetně halogenových reflektorů. Do cisterny byla instalována potřebná radiostanice – vysílačka.

Rozhodující byl však rok 1996. Po vytvoření rezervy finančních prostředků ve výši miliónu korun a za přispění Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí byla zakoupena sice starší ale zgenerálkovaná cisterna Tatra 815 s nástavbou a přední rampou na 8 m3 vody. To přineslo velký pocit spokojenosti a zájmu do další práce a součastně i starost, kde vozidlo garážovat, protože do stávající garáže se nevešlo. Členové hasičů během roku zdarma vystavěli novou garáž ke stávající zbrojnici. Materiál zaplatila Obec Líšnice i s nově instalovaným svolávacím systémem propojeným na profesionální Záchranný sbor v Ústí nad Orlicí.

Výjezdové požární družstvo bylo zařazeno do 3.skupiny zásahových jednotek.

V tomto roce se také líšničtí hasiči rozloučili s požární cisternou Škoda 706 RTH CAS 16, která byla prodána hasičům do Čestic v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Doba přinesla nutnost vybavit hasiče novou a moderní technikou, to vyžaduje i novou a dokonalou obsluhu. Ani to není překážkou. Především členové výjezdové dobrovolného družstva a další hasiči prošli potřebným školením, seznámili se s obsluhou a potřebnou pracovní činnost si rozdělili.

Obětavá a dobrovolná činnost, která z velmi skromných začátků do dnešních dnů vytvořila dobré technické zázemí, dává záruku prevence a v případě nutnosti i rychlé požární pomoci občanům naší obce a okolí.

 

Zdroj : Almanach vydaný k výročí 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici

             Vydal Sbor dobrovolných hasičů Líšnice a Obec Líšnice v roce 1997

             Zpracovali        Bednář Zdeněk

                                       Doleček Rudolf

                                       Ing.Trýb Oldřich