Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Organizace > Sokol > Organizace a struktura TJ Sokol

Struktura TJ Sokol Líšnice

 Nejvyšším orgánem TJ Sokol Líšnice je "Valná hromada", kterou svolává starosta TJ jednou ročně.

Výbor TJ Sokol Líšnice

starosta: Bc. Michal Schreiber737 332 852 - MichalSchreiber@seznam.cz

jednatel: René Keprta - 736 768  001

hospodářka: Miloslava Trejtnarová - 606 443  323

náčelník: Jan Brökl - 737 717  147

člen:  MVDr. Martina Hynková – Lukesová – 731 071 705

člen:  Helena Jakubalová

Kontrolní komise TJ Sokol Líšnice

předseda: Milan Diblík

člen: Jan Bečka 

člen: Hana Stejskalová

Adresa TJ Sokol Líšnice

Tělocvičná jednota Sokol Líšnice
Líšnice 244
56184
IČO : 444 70 126

sokol logo nove.jpg

Struktura České obce sokolské

 Česká obec sokolská je právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti a je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek. Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Zahraniční sokolské organizace považuje ČOS za bratrskou součást sokolského hnutí.

Cíle a poslání

Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů  a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

ČOS vychází při uskutečňování tohoto cíle z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchova k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

Symbolika ČOS

Symboly ČOS jsou znak "kSl", odznak "Na stráž"a prapor ČOS, pták sokol a kroj ČOS. Sokolský pozdrav je "Nazdar" Členové ČOS se vzájemně oslovují "sestro", "bratře". Ženy navzájem a muži navzájem si tykají. Sokolský slib je dobrovolný. Skládají jej zletilí členové ve své jednotě.