OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Struktura TJ Sokol Líšnice

 Nejvyšším orgánem TJ Sokol Líšnice je "Valná hromada", kterou svolává starosta TJ jednou ročně.

Výbor TJ Sokol Líšnice

starosta: Bc. Michal Schreiber737 332 852 - MichalSchreiber@seznam.cz

jednatel: René Keprta - 736 768  001

hospodářka: Miloslava Trejtnarová - 606 443  323

náčelník: Jan Brökl - 737 717  147

člen:  MVDr. Martina Hynková – Lukesová – 731 071 705

člen:  Stanislava Kocmánková - 737 255 837

Kontrolní komise TJ Sokol Líšnice

předseda: Milan Diblík

člen: Jan Bečka 

člen: Hana Stejskalová

Adresa TJ Sokol Líšnice

Tělocvičná jednota Sokol Líšnice
Líšnice 244
56184
IČO : 444 70 126

sokol logo nove.jpg

Struktura České obce sokolské

 Česká obec sokolská je právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti a je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek. Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy. Zahraniční sokolské organizace považuje ČOS za bratrskou součást sokolského hnutí.

Cíle a poslání

Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů  a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

ČOS vychází při uskutečňování tohoto cíle z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchova k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

Symbolika ČOS

Symboly ČOS jsou znak "kSl", odznak "Na stráž"a prapor ČOS, pták sokol a kroj ČOS. Sokolský pozdrav je "Nazdar" Členové ČOS se vzájemně oslovují "sestro", "bratře". Ženy navzájem a muži navzájem si tykají. Sokolský slib je dobrovolný. Skládají jej zletilí členové ve své jednotě.