Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Odchyt kormorána velkého

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Odchyt kormorána velkéhoVyvěšeno: 19. 8. 2022
Sejmuto: 31. 3. 2028

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (dále jen krajský úřad), jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) a ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dle ustanovení § 5b odst. 4 zákona a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

stanovuje

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbosinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na části území Pardubického kraje, kde je krajský úřad věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody (dále též ÚPK ve správě KÚ), tzn. na území Pardubického kraje vyjma území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací (NPR), ochranného pásma NPR, národních přírodních památek (NPP), ochranného pásma NPP a pozemků určených k obraně státu.

Přílohy:


Zpět na přehled