Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického krajeVyvěšeno: 28. 7. 2023
Sejmuto: 2. 10. 2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle ust. § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), podle ust. § 42b odst. 2 a v návaznosti na ust. § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR Pk“) a konání veřejného projednání

v pondělí 25. září 2023 v 10:00 hodin
v budově A Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, v sále zastupitelstva (č. dveří 1224, 2.NP).

Přílohy:


Zpět na přehled