Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy č. 11, č. 43 a č.14 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy č. 11, č. 43 a č.14 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahyVyvěšeno: 6. 11. 2023
Sejmuto: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, pod č. j. KRPE-93759-2/ČJ-2023-171106, ze dne 30. 10. 2023 na základě žádosti společnosti Porr, a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, zastoupena Asig, s.r.o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849, podané dne 04. 10. 2023.

stanovuje
Přechodnou úpravu provozu
na silnicích I. třídy č. 11; č. 43 a č. 14

1. Bude osazeno dopravní značení na silnicích I. třídy č. 11; č. 43 a č. 14.

Silnice I/11 v úseku Žamberk kř. Lišnice – Bredůvka, Bredůvka, Jablonné – Červenovodské sedlo.

Silnice I/43 –konec okresu SY začátek okresu ÚO, OK  Lanškroun – Krčma, SOU Maniny – Štíty, Chudoba – Horní Heřmanice.

Silnice I/14 Česká Třebová, Česká Třebová – Třebovice , Třebovice. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je oprava povrchu vozovky, bez vedení objízdné trasy. Přechodná úprava provozu bude je z důvodu stavby „sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy AHV, okr. ÚO2 a sil. I. tříd pardubického kraje,  opravy AHV, okr. ÚO3“.

Situace dopravního značení je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení proveďte jako: Přenosné svislé dopravní zařízení
Termín přechodné úprava provozu: 07. 11. 2023 – 08. 12. 2023.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Důvod přechodné úpravy: oprava povrchu vozovky
Provedení dopravního značení: reflexní
Odpovědná právnická osoba: Porr, a. s., IČ: 43005560
Kontaktní osoba: p. Adam Přibyl (Porr, a.s.,) tel. 725 573 511
Dodavatel dopravního značení: Asig, s.r.o., IČ: 25954849
Jméno odpovědného pracovníka za dočasné DZ: Jan Ruplík (Asig, s.r.o.) tel. 604 234 545

Práce budou vždy prováděny mimo ranní a odpolední špičku, tedy v době od 08:00 do 15:00 hodin!

 

Přílohy:


Zpět na přehled