Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Záměr Pardubického kraje - směna pozemků

Záměr Pardubického kraje - směna pozemkůVyvěšeno: 8. 11. 2023
Sejmuto: 11. 12. 2023

ZÁMĚR KRAJE

Směna pozemků označených jako st. p. č. 558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, st. p. č. 559 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, vše v obci a k. ú. Líšnice, se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví společnosti Líšnická, a. s., za pozemek označený jako p. p. č. 3685/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 v obci a k. ú. Líšnice se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví společnosti Líšnická, a. s., do
vlastnictví Pardubického kraje bez doplatku rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí.

Jedná se o uspořádání vlastnických vztahů v dané lokalitě. Na pozemcích označených jako st. p. č. 558 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 559 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a katastrálním území Líšnice, stojí malá část stavby bez čp/če zemědělská stavba zapsaná na listu vlastnictví č. 570 pro katastrální území Líšnice ve vlastnictví společnosti Líšnická, a. s. Na pozemku označeném jako p. p. č. 3685/2 ostatní plocha v obci a katastrálním území Líšnice je umístěna stavba silnice III/31215 ve vlastnictví Pardubického kraje.

Majetek převáděný do vlastnictví společnosti Líšnická, a. s., je pro Pardubický kraj nepotřebný ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ustanovením § 18 citovaného zákona je záměr převodu vlastnického práva k tomuto majetku zveřejněn vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Případná vyjádření k tomuto záměru kraje je možné předložit písemným podáním k rukám Mgr. Ivony Seidlové na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, a to nejpozději do 11. 12. 2023.

Přílohy:


Zpět na přehled