OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Veřejné zasedání Zastupitelstva obceVyvěšeno: 5. 9. 2019
Sejmuto: 13. 9. 2019

Starosta obce

s v o l á v á

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Z A S T U P I T E L S T V A    O B C E

na čtvrtek  12. září  2019   v 19.00  hodin

do zasedací síně Obecního úřadu v Líšnici

 

Program:          

  1. Schválení OVZ o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
  2. Schválení záměru prodeje části pozemků parc.č. 1232/2 a 3260 v k.ú. Líšnice (pozemky kolem bytového domu č.p. 176).
  3. Schválení nákupu pozemku parc.č. 1417 v k.ú. Líšnice.
  4. Záležitosti rozpočtu.
  5. Různé, diskuse, závěr.

Připomínky a návrhy k uvedeným bodům programu je možné podat předem na OÚ.

Ing.  Štefek Pavel, starosta

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 09. 2019 8:55