OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Veřejná vyhláška - Uzavírka mostu v PastvináchVyvěšeno: 14. 5. 2020
Sejmuto: 14. 7. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podal MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice ze dne 22.04.2020 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j.: KRPE-30067-1/ČJ-2020-171106 ze dne 30.04.2020

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici: č. I/11, č. I/43, č. II/311, č. II/312, č. II/360, č. III/31218, č. III/31911

v místě: Pastviny, Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Žamberk, Nekoř, Jablonné nad Orlicí,
Červená Voda, Králíky, Lichkov, Mladkov

z důvodu: úplné uzavírky silnice č. II/312 a mostu ev. č. 312-006 v Pastvinách z důvodu rekonstrukce mostního objektu ev. č. 312-006 v Pastvinách

Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení.

Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek: retroreflexní
Zodpovědná osoba: Roman Fišer, MADOS MT, s.r.o., tel.: 603 153 228
Platnost úpravy: od 15.06.2020 do 14.07.2020

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 05. 2020 14:13